เปิดเผยความเห็น กสท. : เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและสั่งการให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทบทวนและนำเทป “รายการคนค้นคน ตอน ศศินเดินเท้า 388 กิโลเมตร จากป่าสู่เมือง”

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 43/2556 วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็น ในการพิจารณาวาระ 3.6 เรื่อง เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบและสั่งการให้สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทบทวนและนำเทป “รายการคนค้นคน ตอน ศศินเดินเท้า 388 กิโลเมตร จากป่าสู่เมือง” มาออกอากาศ ดังนี้

Download (Comment-NBC-43-56.pdf,PDF, Unknown)