จับตาวาระ กสท. : เตรียมพร้อมประมูลทีวีดิจิตอล และ เดินหน้าต่อ “ดิจิตอลวิทยุ”

จับตาวาระ กสท. : เตรียมพร้อมประมูลทีวีดิจิตอล และ เดินหน้าต่อ “ดิจิตอลวิทยุ”

จับตาวาระ กสท. จันทร์ 16 ธ.ค.นี้ เตรียมพร้อมการประมูลทีวีดิจิตอลประเทศไทยครั้งแรก พร้อมเดินหน้าสร้างความร่วมมือทดลองระบบส่งสัญญาณวิทยุในระบบดิจิตอล

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. นี้ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า กสท.เตรียมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และการเตรียมความพร้อมสำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หลังจากมีมติเห็นชอบรายงานผลการตรวจคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตฯ และสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อสรุปสารสนเทศการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานได้จัดทดสอบระบบและรูปแบบการจัดประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ณ อาคารโทรคมนาคม บริษัท กสท โทรคมนาคม สาขาบางรัก

นางสาวสุภิญญาฯ กล่าวว่า “วันจันทร์นี้จะมีความชัดเจนทั้งในเรื่อง วันเวลา  สถานที่ และการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ซึ่งการประมูลคลื่นความถี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนรูปแบบการถือครองคลื่นความถี่จากระบบสัมปทาน เป็นระบบใบอนุญาต รวมทั้งเป็นจุดเปลี่ยนหน้าจอฟรีทีวี และเนื้อหารายการที่หลากหลายมากขึ้นที่เราจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้นี้ ถ้าไม่มีอะไรสะดุด กสทช. คงจัดประมูลได้ทันก่อนสิ้นปีนี้ ในปีหน้าจะได้เริ่มศักราชใหม่ของฟรีทีวีประเทศไทย รับกระแสการเลือกตั้งและการปฏิรูปการเมืองไทยที่สื่อต้องมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ มืออาชีพ รับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ

นอกจากนี้มีวาระน่าติดตามได้แก่ การจัดทำบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และ กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ที่มีความสามารถในการติดตั้งเครื่องรับวิทยุในระบบดิจิตอล ซึ่งในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2556 วันที่ 16ต.ค.56 ที่ประชุมเสียงข้างมากได้เห็นชอบหลักการให้ดำเนินโครงการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 ส่วนตนและกสทช.รวม 3 ท่าน ได้แก่ นายประวิทย์ และนายธวัชชัย ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม และเห็นต่างในบางประเด็น ซึ่งตนเห็นว่า “การขออนุมัติตั้งโครงการทดลองทดสอบระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นโครงการที่มีงบประมาณสูงถึง 167,120,000 บาท แต่ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนในการดำเนินการ ดังนั้น สำนักงานฯควรจัดทำโครงการย่อยเสนอเข้าสู่การกระชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้การวางแผนเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลเป็นสิ่งที่พึงกระทำ แต่ต้องมีการใช้กระบวนการทางกฎหมาย และการติดตามตรวจสอบที่จริงจังสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ออกอากาศอยู่ในปัจจุบันด้วย เพราะจากการรับฟังความคิดเห็นผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้สะท้อนปัญหาในปัจจุบันที่ต้องเร่งดำเนินการ อาทิ การกำกับดูแลโฆษณาที่ผิดกฎหมาย กระบวนการทดลองประกอบกิจการและการกำกับดูแล การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าภายหลังการประมูลทีวีดิจิตอลเสร็จสิ้น ภารกิจหนึ่งของกสท.ที่สำคัญในปีหน้านี้ คือการเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุเป็นระบบดิจิตอล ผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไรต้องจับตา”