(7)ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ.2555

ดาวน์โหลด

Download (..pdf,PDF, Unknown)