(7)ประกาศ กสทช. เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทน กสทช. ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ.2555

ดาวน์โหลด

Download (การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนกสทช..pdf,PDF, 76KB)