จับตาวาระ กสท.: เปิดงบพัฒนาบุคคลากรปี 56- 40 ลบ. และ หารือปัญหา Must carry และความพร้อมการออนแอร์ทีวีดิจิตอล

จับตาวาระ กสท. :  กสท. เปิดงบพัฒนาบุคคลากรปี 56 ในและนอก 40 ล้าน และ สนง. ชงงบเสนอโครงการปีนี้ — เตรียมเสนอวาระจรหารือปัญหา Must carry และความพร้อมการออนแอร์ทีวีดิจิตอล – อนุผู้บริโภคฯ เตรียมจับมือ อย.มอนิเตอร์วิทยุหลังเรื่องร้องเรียนขายน้ำผลไม้

          ในการประชุมบอร์ด กสท.จันทร์นี้ (24 ก.พ.57) กสทช. สุภิญญาฯ ชวนจับตาวาระการเข้าร่วมประชุม  อบรม สัมมนาในต่างประเทศ ที่ใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 40 ล้านบาท เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงาน กสทช.   ในปี 2556  และมีการเสนอวาระจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในปี 2557  พร้อมเสนอวาระจรหารือปัญหา Must carry  และความพร้อมในการออกอากาศทีวีดิจิตอล 1 เมษายนนี้   นอกจากนี้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  จับมือกับ อย.วางระบบมอนิเตอร์วิทยุร่วมกันหลังพบเรื่องร้องเรียนโฆษณาเกินจริงเพียบ

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่  24 ก.พ.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)  ซึ่งสำนักงานฯ ได้สรุปรายงานผลการจัดอบรมของสำนักงาน กสทช. ที่จัดขึ้นตลอดปี 2556 ซึ่งมีทั้งหลักสูตรที่จัดอบรมภายในประเทศ  หลักสูตรที่จัดอบรมในต่างประเทศ  และหลักสูตรที่ร่วมอบรมกับหน่วยงานภายนอก  โดยมีการรายงานผลที่ได้รับจากการจัดอบรม  รวมทั้งประเมินข้อดี ข้อเสีย  รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการจัดอบรมในอนาคต ให้บอร์ดทราบ  และมีวาระที่บอร์ดต้องพิจารณาการร่วมประชุม อบรม สัมมนาในต่างประเทศและการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในปี 2557 นี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์  และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และแวดวงอุตสาหกรรมสื่อ  โดยในแต่ละปีองค์กรระหว่างประเทศที่ กสทช.เป็นสมาชิก จะมีจัดอบรมและสัมมนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของแต่ละประเทศ  การจัดแสดงผลงาน  การประชุมประจำปี  ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อให้รับรู้ถึงข้อมูลที่ทันสมัย  ซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้รวบรวมขึ้นมา  เพื่อเสนอให้บอร์ดพิจารณา

ทั้งนี้การจัดอบรม สัมมนา  ต่างๆ  ของสำนักงาน กสทช. กำลังเป็นที่จับตาของสาธารณะโดยเฉพาะการจัดอบรมในต่างประเทศ  ว่าได้รับความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ และทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานของ สำนักงาน กสทช. และการปฏิบัติงานของพนักงานได้มากน้อยเพียงใด

“ โดยส่วนตัวคิดว่าการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรพนักงาน กสทช. เป็นสิ่งที่ดี  เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยี   อุตสาหกรรมสื่อ  หรือสภาพสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมาก    พนักงาน กสทช. จึงต้องติดตาม และทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  แต่ทั้งในระดับพนักงานและผู้บริหารควรมีความระมัดระวัง ในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  รวมถึงบอร์ด กสทช.ควรเปิดเผยรายละเอียดการใช้งบรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้”    นางสาวสุภิญญา กล่าว

สำหรับการประชุมในวันพรุ่งนี้ยังมีวาระการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคให้ตรวจสอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูงได้   สลับกับการเปิดเพลงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับสิทธิ์ทดลองประกอบกิจการ   ที่ผ่านมาพบสถานีวิทยุกระจายเสียงหลายแห่งที่ดำเนินการเช่นนี้  แต่ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามา  ดังนั้นในวันอังคารที่จะถึงนี้  (25 ก.พ.)  กสทช. กับ อย.จะหารือกันเพื่อจับมือกันหาวิธีการมอนิเตอร์การโฆษณาอาหารและยาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทั้งในดาวเทียม  เคเบิ้ลทีวี และสถานีวิทยุกระจายเสียง  ผลเป็นอย่างไรติดตามได้ภายในสัปดาห์นี้

นอกจากนี้แม้ไม่มีวาระอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล แต่ กสทช.สุภิญญาฯ เตรียมหารือกับบอร์ด เนื่องจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหลายราย ซึ่งมีความห่วงกังวลกับประเด็น Must Carry  ทีวีดิจิตอล 24 ช่อง  ไม่ว่าจะเป็นเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น ที่มีปัญหาเรื่องศักยภาพทางเทคนิค   หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่บางรายก็มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการที่จะทำตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ( Must Carry)  จึงจะเสนอบอร์ด กสท. เพื่อหารือถึงความชัดเจนในข้อปฏิบัติที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ที่อาจตามมา  หรือทำไม่ได้จริงตามประกาศดังกล่าว  รวมทั้งตรวจสอบความพร้อมด้านอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการโครงข่ายมีความพร้อมที่จะให้บริการทันวันที่ 1  เมษายนนี้หรือไม่  รวมถึงติดตามสอบถามความคืบหน้าการรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลกับประชาชนด้วย

———————————–