จับตาประชุมกสทช. : ขึ้นเงินเดือนซุปเปอร์บอร์ดและพิจารณางบฯ

จับตาประชุมกสทช. : ขึ้นเงินเดือนซุปเปอร์บอร์ดและพิจารณางบฯ

จับตาวาระ กสทช. เตรียมพิจารณาขึ้นเดือนซุปเปอร์บอร์ด พร้อมอนุมัติงบประจำปี 2557 ด้านกองทุนวิจัยฯ เสนอพิจารณากรอบวงเงินประเภท1 ประจำปี57 ส่วนเรื่องเดิม(ไม่จบ) วาระจริยธรรมบอร์ด เน้นระหว่างจริยธรรม หรือ ความเป็นเอกภาพของเสียงส่วนมาก//ด้านโทรคมฯมีวาระเพิ่มงบเตรียมประมูลคลื่น 1800//ด้านบรอดแคส ข้อพิพาทกม.คลื่นMMDS อสมท.

วันนี้(18 มี.ค.57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 19 มี.ค.57) ที่ประชุมบอร์ดกสทช. ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557  มีวาระสำคัญน่าจับตา ได้แก่ การปรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) หรือซุปเปอร์บอร์ด รวมทั้งพิจารณาการอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557 จากเดิมที่ค่าตอบแทนรายเดือนของกตป. 100,000 – 120,000 บาท ในขณะที่ ค่าตอบแทน กสทช. อยู่ที่เดือนละ 260,xxx บาท (เหมาจ่าย) ประธานสูงกว่ากรรมการ 25 % ซึ่งการที่สำนักงานได้เสนอขอปรับเพิ่มฐานค่าตอบแทนรายเดือนของ กตป.ให้สูงขึ้นตามอัตราเทียบ กสทช.  “โดยหน้าที่ของ กสทช.คือการสนับสนุนการทำงานของ กตป. ในการตรวจสอบติดตามการทำงานและนโยบายของกสทช. การพิจารณางบประมาณจึงไม่ควรเป็นเรื่องต่างตอบแทน แต่ควรเป็นการทำงานอย่างมืออาชีพตามกรอบกฎหมาย โดยกตป.ควรเน้นการทำงานตรวจสอบองค์กร และกสทช.เองควรรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ตนคิดว่า เหตุผลหนึ่งที่เสนอปรับเงินเดือนเพราะมาจากแรงกดดันที่ถูกวิจารณ์ว่า ไม่ให้ความร่วมมือกับกตป.”

นอกจากนี้ กสทช.เตรียมพิจารณา กรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ประเภทที่ 1) ประจำปี 2557 “ปีที่แล้ว กสทช.ได้พิจารณาไม่ผ่านในหลายโครงการรอบสุดท้ายที่ส่งเข้ามาพิจารณา ในปีนี้ตนเห็นว่าควรจัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณให้ชัดเจนกว่าเดิม แบ่งกรอบตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงเงินที่กำลังจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้น”…นางสาวสุภิญญา กล่าว

ส่วนวาระน่าจับตาด้านโทรคมนาคม ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเตรียมการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีวาระ รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ MMDS ระหว่างบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด  ซึ่งกำลังมีข้อพิพาทในขณะนี้

ส่วนวาระเดิมข้ามปีที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ คือการออก “ร่างประมวลจริยธรรมของกรรมการ กสทช.” เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาว่า กสทช.ควรทำหน้าที่เน้นเรื่องอะไรระหว่าง จริยธรรมของธรรมาภิบาล การทำหน้าที่อย่างโปร่งใส กับจริยธรรมในการเคารพมติและเอกภาพขององค์กร(งดแสดงความเห็นเสียงข้างน้อย) จึงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไป ติดตามวาระทั้งหมดในวันพุธ 19 มี.ค. นี้ …