พ.ศ.2557, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดมติและความเห็น : วาระโครงการสนับสนุนปชช.ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมดิจิตอลทีวี

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและตั้งข้อสังเกตไว้ในการพิจารณา วาระที่ ๔.๑๗ เรื่อง โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/10/13-57.pdf”]