จับตาวาระกสท:สุภิญญา เสนอประชาพิจารณ์โครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอลแจงวิธีคิดต้นทุนต่อสาธารณะ

จับตาวาระกสท. จันทร์ 12 พ.ค. นี้

ประชุม กสท. จันทร์ 12 พ.ค. นี้ เตรียมตอบคำถามข้อเสนอและความเห็นองค์กรผู้บริโภค ด้านสุภิญญา เสนอทำประชาพิจารณ์โครงการแจกคูปองทีวีดิจิตอลพร้อมแจงวิธีคิดต้นทุนต่อสาธารณะ และความเห็นต่อการปิดกั้นเสรีภาพสื่อคือการละเมิดรัฐธรรมนูญ ขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังให้มากขึ้น

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ 12 พ.ค. 57 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 18/57 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การตอบหนังสือของคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เรื่อง ขอให้ทบทวนมติการแจกคูปองส่วนลดเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีระบบดิจิตอล ตามที่ได้ยื่นหนังสือถึง กสท. เมื่อวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ขอให้ทบทวนเรื่องราคาคูปอง และกระบวนการทำความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่าน ตลอดจนการต่อรองราคาซื้อกล่องให้มีคุณภาพในปริมาณจำนวนมากที่น่าจะเป็นการช่วยให้รัฐลดการใช้งบประมาณของประเทศได้ไม่น้อยกว่าหมื่นล้านบาท รวมถึงการตอบคำถามในประเด็นการคำนึงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา 47 ถึงประโยชน์สูงสุดการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ และ ตามประกาศเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 การตอบคำถามให้ชัดเจนเรื่องเงินทอน การทุจริต หรือทางเลือกอื่นที่น่าจะดีกว่าการผลักภาระให้ผู้บริโภคนั้น ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า “เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อโครงการนี้ ตนเสนอขอให้มีการทำประชาพิจารณ์ ช่วงระหว่างรอการพิจารณาของกองทุนวิจัยฯ(กทปส.) พิจารณาทบทวนราคาและเงื่อนไขคูปอง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต้นทุนและเงื่อนไขต่างๆในกระบวนการแจกคูปอง และ ขอขอบคุณข้อเสนอขององค์กรผู้บริโภคและบอร์ดกองทุนที่ช่วยให้เกิดความรอบคอบต่อการใช้งบประมาณสาธารณะ”

นอกจากนี้ มีวาระการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่อเนื้อหารายการ ละคร และเนื้อหาภาพยนตร์ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 นั้น สุภิญญา กล่าวว่า “การเผยแพร่ละคร รายการ หรือภาพยนตร์ทั้งหลาย นั้น กสทช. ควรมาเน้นกำกับความเหมาะสมของระดับเนื้อหา (rating) มากกว่าจะมาเน้นกำกับโดยใช้แต่มาตรา 37 เพราะอาจขัดเสรีภาพในการใช้ความคิดสร้างสรรค์”

ส่วนวาระอื่นๆน่าจับตาได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. … วาระการเพิกถอนใบอนุญาตกรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดของผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ ติดตามผลการประชุมทั้งหมดได้ วันจันทร์นี้…

ทั้งนี้ นางสาวสุภิญญา กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นด้วยว่า “ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านรัฐบาลจะบังคับให้สถานีโทรทัศน์ทุกช่องเสนอเนื้อหาที่ตนเองเห็นชอบ ไม่ว่าจะใช้กำลังหรือกฎหมายบังคับ เพราะเป็นเหตุในการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อ ซึ่งรัฐธรรมนูญได้ให้การคุ้มครองไว้ตามมาตรา  45 ความว่า …บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได้….  รวมถึงมาตรา 46 และ มาตรา47  ซึ่งตนเห็นว่าทุกฝ่ายทางการเมืองอาจสู้ทางความคิดหรือเห็นต่างกันได้ แต่ทุกฝ่ายต้องเคารพรัฐธรรมนูญ และ สิทธิการทำหน้าที่ของสถานีโทรทัศน์ ถ้าไม่พอใจให้แสดงออกแบบไม่ล้ำเส้นจนกระทบสิทธิของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น ในวันที่ 15 พ.ค. นี้ สำนักงาน กสทช. จะเปิดเวทีเสวนาทบทวนเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อไทยเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนสากลที่เพิ่งผ่านไป ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาในเมืองไทยปัจจุบัน ขอให้กำลังใจสมาคมนักข่าวฯที่ยืนหยัดในการปกป้องเสรีภาพ และ หลักการกำกับดูแลตนเองตามกรอบจรรยาบรรณให้ดีขึ้น…”