สื่อและประชาชนยังมีสิทธิการสื่อสารอันเป็นสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิสากล

Sum up : 23 พ.ค. 57

ตั้งแต่วานนี้ที่ กสทช. พยายามเจรจาขอคืนทีวีให้ประชาชน แต่ดูเหมือนว่า คสช. จะยอมอนุญาตให้เฉพาะฟรีทีวีแอนาล็อก 5 ช่องเดิมออกอากาศได้เท่านั้น โดยไม่รวมไทยพีบีเอส ทำไม?

คสช. กรุณาคืนฟรีทีวีทุกช่องรวม ไทยพีบีเอส และ ช่องดิจิตอลให้กลับมาออกอากาศก่อน 16.30 น. เพราะการควบคุมสื่อโทรทัศน์อย่างเบ็ดเสร็จในเวลา 24 ชั่วโมงนั้นมากเกินไปแล้ว ประเทศเรายังไม่อยู่ในภาวะสงคราม กองทัพต้องระมัดระวัง ไม่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ

แม้รัฐธรรมนูญจะถูกพักใช้ไปแล้ว แต่สื่อและประชาชนยังมีสิทธิการสื่อสารอันเป็นสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิเป็นสากล ไม่ว่าใครขึ้นมามีอำนาจต้องเคารพสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนี้ อย่าใช้อำนาจมากเกินขอบเขต เพราะไม่เป็นผลดีกับใครเลย

อย่างน้อยเสรีภาพสื่อขั้นพื้นฐานต้องคืนกลับมา เราไม่ควรยินยอมให้สื่อถูกคุมเบ็ดเสร็จเกิน 24 ชั่วโมง ดิฉันจะยืนยันสู้ในหลักการที่นี่ จนกว่าใครจะมาหยุดการแสดงออกนี้

Since yesterday NBTC tried to negotiate with Army to get back free TV back to people, likely only analog channels 3-5-7-9-11 without ThaiPBS would be allowed.

Why only 5 analog channels? Army must return right to be back on the air to all nataional TV including ThaiPBS & new digital channels.

A total TV censorship in 24 hours is more than enough. Thailand is no in a civil war yet. Power must be restrained by Army. No more dictatorship.

Free Media now. Free press must be back! I am standing here to defend for it until I cannot.