เปิดความเห็นเพิ่มเติม กสท. : พบช่องรายการดาวเทียมพบการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 20/57 วันที่ 26 พ.ค. 57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสท.ได้ตั้งข้อสังเกตในการพิจารณาวาระที่ 4.8 เรื่อง ข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน 4 ช่องรายการ ซึ่งปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดมติและความเห็นดังนี้

Download (20-57.pdf,PDF, Unknown)