เปิดเผยความเห็น กสท. : เรื่องวิทยุ 1 ปณ. และวอยซ์ ทีวี

ในการประชุม กสท. ครั้งที่24/57 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 57 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ลงมติและมีความเห็นต่าง 3 วาระ ได้แก่

4.3 รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน  หรือสัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ของสำนักงาน กสทช. หรือ กรมไปรษณีย์โทรเลข(เดิม)

4.4 รายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาของสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. กับ บ.อินดิเพ็นเด้นท์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด

4.11 บ.วอยซ์ ทีวี จำกัด และ บ. กรีน อินเทลลิเจนท์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ กสท.พิจารณาใบอนุญาตให้ทั้ง 2 บ.สามารถประกอบกิจการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

รายละเอียด ดังนี้

Download (24-57.pdf,PDF, Unknown)