กสท.เตรียมออกใบอนุญาตวัดเรตติ้ง-กำกับควบรวมกิจการสื่อและสรุปความเห็นร่างส่งเสริมรวมกลุ่มวิชาชีพสื่อ

กสท. เตรียมออกใบอนุญาตวัดเรตติ้ง – กำกับการควบรวมกิจการสื่อ
และ สรุปความคิดเห็นร่างส่งเสริมรวมกลุ่มวิชาชีพตามกรอบจรรยาบรรณ

 

จับตาวาระกสท.(ประชุม) จันทร์ 28 ก.ค. นี้// ร่างประกาศฯ กำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำสื่อบรอดแคส// พร้อมพิจารณาร่างประกาศ 2 ฉบับหลังรับฟังความเห็น ได้แก่ ใบอนุญาตวัดเรตติ้ง และประกาศรวมกลุ่มส่งเสริมวิชาชีพสื่อกำกับกันเอง

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ 28 ก.ค. 57 ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 31/57 มีวาระการประชุมพิจารณาเกี่ยวข้องกับร่างประกาศและนโยบายของกสทช.  ได้แก่ การสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการแบบประยุกต์ประเภทการสำรวจความนิยมในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. …  นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า หลังจากที่กสท.ออกใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีสักระยะหนึ่งแล้ว จากนี้เป็นจุดเริ่มต้นจริงจังของการกำกับดูแลการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหม่กังวลกันมาก คือ เรื่องการวัดเรตติ้ง  ที่ผ่านมามีความเห็นแตกต่างเกี่ยวข้องกับร่างฯฉบับนี้ อาทิ ร่างฯนี้จะเป็นเครื่องมือช่วยกำกับบริษัทให้มีความน่าเชื่อถือ  หรือจะเป็นการกีดกันกีดกันให้เกิดการผูกขาดในระบบของผู้ทำกลุ่มเดิม รวมถึงประเด็นข้อระวังทางกฎหมาย ว่า กสทช.มีอำนาจหน้าที่มากำกับเอกชนในเรื่องของการวัดเรตติ้งได้หรือไม่  จึงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงอย่างเข้มข้นต่อไป ก่อนนำเข้าพิจารณาอีกครั้งในบอร์ดใหญ่ อย่างไรก็ดี กสทช. ควรมีมาตรการอื่นเพื่อส่งเสริมให้มีการวัดเรตติ้งจากเอกชนรายอื่นๆด้วย  แน่นอนว่า เรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรายใหม่ฝากให้ช่วยจับตา

“ส่วนร่างประกาศฯ ที่ภาคสื่อรอคอย ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาต ผู้ผลิตรายการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … หลังมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในช่วงที่ผ่านมา  ซึ่งคาดว่าหลังประกาศใช้จริง จะเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นของการส่งเสริมให้สื่อกำกับดูแลกันเองตามกรอบจริยธรรม และยังเป็นการช่วยงาน กสทช. ในการกำกับดูแลสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น” สุภิญญา กล่าว

ทั้งนี้ กสท.เตรียมพิจารณาร่างประกาศ  เรื่อง การกำหนดลักษณะและมาตรการกำกับดูแลการควบรวมกิจการ การถือหุ้นไขว้ และการครอบงำกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ซึ่งร่างฯนี้จะเป็นการวางแนวทางป้องกันปัญหาในอนาคต หากการดำเนินกิจการเอกชนในระยะหนึ่งประสบปัญหาปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจทำให้เกิดการควบรวมกิจการ ซึ่งตอนนี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นมากในต่างประเทศ ถ้าปล่อยให้มีการควบรวมกิจการง่ายเกินไปอาจทำให้เกิดการเอาเปรียบกับผู้ชม ผู้บริโภคที่จะไม่มีทางเลือกที่รับชมอย่างหลากหลายเพราะไม่มีการแข่งขัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ กสท. จะเริ่มออกประกาศฯเพื่อใช้กำกับดูไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้มีวาระ การตรวจสอบแบบสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกตามประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาฯ  ของ บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด รอบที่ 2 จึงฝากถึงรายอื่นๆที่ยังไม่ส่งให้เร่งส่ง และ ฝากถึงผู้บริโภคควรศึกษาสัญญามาตรฐานก่อนเซ็น จากนั้นรักษาสิทธิ์ตนเองที่ระบุไว้ในสัญญา หากพบปัญหา สามารถร้องเรียนได้ที่ กสทช. 1200 ซึ่งเร็วๆนี้ ทาง อนุคุ้มครองผู้บริโภค ฯ จะไปเยี่ยมเพื่อหารือกับทาง ผู้บริหาร CTH หลังจากระยะหลังมีเรื่องร้องเรียนเรื่องสัญญาณ และการบริการเข้ามามาก เหมือนที่เคยไปหารือกับ ผู้บริหาร True Visions ก่อนหน้านี้ เพื่อยกระดับการคุ้มครอง ผู้บริโภคให้ดีขึ้น

ส่วนวาระอื่นๆน่าติดตาม ได้แก่ การพิจารณาวาระผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น/เพิ่มทุนของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ และการรายงานผลการทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล DVB-T2 ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดลองแพร่ภาพ….ซึ่งผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไร ชวนจับตา