Sum up of the week in Thai & English. by@supinya

Sum up of the week in Thai & English. 
10 ก.ค. 57

สรุปงานสัปดาห์นี้ 3-4เรื่องสำคัญดังนี้ค่ะ

1. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ทรูวิชั่นส์ ให้ชี้แจงเรื่องแนวทางการดูแลสมาชิกหลังสัญญาสัมปทานระบบ MMDS ส่วนหนึ่งกำลังจะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้ แต่ กสทช.ออกใบอนุญาตในระบบใหม่ให้แล้ว ถ้าท่านถูกโอนย้าย อย่าลืมตรวจสอบสัญญาใหม่ เพื่อเข้าสู่ระบบใบอนุญาต
สัญญาใหม่ของ TrueVisions ในระบบใบอนุญาตต้องทำตามประกาศ กสทช.เรื่องมาตรฐานสัญญาการให้บริการทีวีบอกรับสมาชิก

สมาชิกที่สมัครใจโอนย้ายไปบริษัทใหม่ในระบบใบอนุญาต ผ่านการได้เพิ่มช่อง HD แล้ว อนุกรรมการฯย้ำ TrueVisions ต้องให้ทุกรายเซ็นสัญญาใหม่ แต่ถ้าสมาชิกรายใด ไม่ยินดีจะเป็นสมาชิกต่อหลังสัญญาสัมปทานหมดลง สามารถยุติได้ โดยที่ทาง TrueVisions ต้องคืนเงินที่คงค้าง

ฝากสมาชิกที่ได้โอนย้ายไปเป็นลูกค้าในนามบริษัทใหม่คือ *ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป* ตรวจสอบสัญญาใหม่ก่อนเซ็น เนื่องจากกิจการทีวีบอกรับสมาชิกไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่ตาม กม. เมื่อสัมปทานเดิมสิ้นสุด กสทช. สามารถออกใบอนุญาตในระบบใหม่โดยไม่ต้องประมูล ดังนั้นปัญหาการเปลี่ยนผ่านของสมาชิก TrueVisions จะยุ่งยากซับซ้อนน้อยกว่า สัมปทานมือถือคลื่น 1800 ที่จะมีปัญหาซิมดับ ในระบบสัมปทาน TrueVisions หรือ UBCเดิมเป็นกิจการทีวีบอกรับสมาชิกที่ผูกขาด แต่ในระบบใบอนุญาตของ กสทช. ตอนนี้มีคู่แข่งโครงข่ายทีวี 21 รายแล้ว

2. เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา อนุผู้บริโภค กสท. เชิญผู้ประกอบการโครงข่ายทีวีบอกรับสมาชิกทั้ง 21 รายที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตมาชี้แจงกติกาต่างๆ ทั้งเรื่องมาตรฐานสัญญาและการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิการโฆษณาตามกฏหมาย อย. และอื่นๆ ทั้งยังเสนอแนะให้ผู้ประกอบการยกระดับรวมตัวเพื่อการกำกับดูแลกันเอง และ ช่วย กสทช. กำกับดูแลร่วมช่องดาวเทียม

3. เมื่อวานมีเวที focus group และ วันนี้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องคูปองทีวีดิจิตอล มีความเห็นต่างๆน่าสนใจ ซึ่งส่วนตัวคิดว่า กสทช. ต้องตัดสินใจด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงความปลอดภัยทางกฏหมายเป็นสำคัญ ถ่วงดุลระหว่างนโยบายประชานิยมและวินัยทางการคลัง คาดว่าเรื่องจะเข้าสู่บอร์ดใหญ่ กสทช. วันที่ 23 นี้ แต่ต้องขออนุมัติกรอบวงเงินไปยัง คสช. และ คลังต่อไป

เมื่อวาน คสช. ออกประกาศปรับแก้บางมาตราของ พรบ. กสทช. ที่จะต้องนำเงินที่ได้จากการประมูลส่งคลัง ซึ่งทำให้โครงการแจกคูปองของ กสทช. ต้องขออนุมัติจากกติกาใหม่ด้วย ส่วนตัวคิดว่าดีแล้ว ที่แยกเอาอำนาจการบริหารเงินจำนวนมากออกไปจาก กสทช. เหลือไว้แต่งานจัดสรรคลื่นและกำกับดูแล ที่เป็นหน้าที่หลัก ในอนาคตก็อาจต้องมีการทบทวนแก้กฏหมายกันอีกรอบ ฝากให้ฝ่ายต่างๆช่วยกันดูต่อว่าต้องแก้ประเด็นใดบ้าง ส่วนตัวได้เสนอแนะผ่านนักวิจัยไปชุดใหญ่แล้ว ไว้จะมาสรุปเพื่อทราบต่อไปค่ะ

4. เมื่อวาน คสช.ออกประกาศคืนสิทธิ์ให้สถานีวิทยุกลุ่มที่ได้สิทธิ์ทดลองประกอบกิจการแล้ว จากนี้สถานีวิทยุก็ต้องประสานกับ กสทช. เพื่อตรวจสอบความพร้อมทางเทคนิคและเอกสารต่างๆต่อไป รวมทั้งสร้างกลไกการกำกับดูแลให้ดีขึ้นกว่าเดิม รอฟังข่าวและความชัดเจนเพิ่มเติมค่ะ

Busy with several meetings: 
1. Meeting with True Visions updating plan for its subscribers after some part of its original concession will end by September 30. NBTC issued new licenses for True Visions already but all subscribers must check before they sign a new contract under new NBTC’s Standard Rules.

In concession system, TrueVisions had a monopoly in pay TV industries, now 21 licenses given to cable & sat providers by NBTC.
More competitive.
NBTC’s Broadcast Panel just approved new standard of contract for pay TV including TrueVisions ‘s subscribers. Pls take a little time helping NBTC by checking if your new contract is following NBTC’s Standard Rules.

2. Meeting with 21 pay-TV network providers to clarify new Rules and collaboration to protect its consumers & prevent false ads related to food & drug on TV.
They should develop self-regulatory bodies within the industries & establish co-regulation with NBTC.

3. A focus group & public hearings on the subsidy scheme for digital TV: many debates for NBTC to make a decision esp after Army-NCPO amended NBTC Act transferring NBTC Fund & subsidy for cash coupon to Govt, under NCPO’s supervision. More to discuss.

4. Congrats to the radio broadcasters who gonna be back on the air after NBTC’s negotiation with NCPO to return rights though with more restriction. Approx 4,7xx local radio stations got trial licenses, the unlicensed ones must be closed so far. Radio SME industries in Thailand are so vibrant, number is highest in the world I guess. The authorities cannot shut them down for long. FM radio stations are decentralized, throughout every communities. State cannot control from central power so it’s threatening. So far most of local radio broadcasters are concerning on their survival, so they’re willing to follow all Rules. Duty to regulate comes back to NBTC. Let wait & see the new enforcement.

For satellite & cable TV, so far approx 497 channels + 21 network providers are allowed by NBTC under new condition. Political TV channels are still banned by NCPO.

We have 24+3=27 digital & analogue terrestrial tv channels, 1 still analogue only, 497 sat & cableTV, 5xx + 4,7xx = 5,xxx radio licensees so far.
Such a number.