พฤ 30 ต.ค.นี้ เสวนา “สิทธิผู้ตกเป็นข่าว VS สิทธิการรับรู้ข่าวสาร” แค่ไหน เพียงใด ในข่าวอาชญากรรม” #กสทช

ขอเชิญร่วมงาน
“สิทธิผู้ตกเป็นข่าว
VS สิทธิการรับรู้ข่าวสาร” แค่ไหน เพียงใด ในข่าวอาชญากรรม

พฤหัสบดี ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

เวลา

หัวข้อ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น.

กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดเสวนา โดย กสทช. สุภิญญา  กลางณรงค์

๑๓.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.

เวทีเสวนาโดย

๑. นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. คุณปฏิวัติ วสิกชาติ อนุกรรมการว่าด้วยจริยธรรมข่าววิทยุและโทรทัศน์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

๓. คุณศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

๔. คุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติ และผู้พลัดถิ่น สภาทนายความ

๕. คุณอานนท์  มีศรี ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส

 

ดำเนินรายการโดย : คุณทวินันท์ คงคราญ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ททบ.๕

 

  ๑๖.๓๐ น

ปิดการเสวนา

 

* ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

* 15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม