ร้องเรียนบ.ทรูตรวจสอบการคืนเงินค่าประกันอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมและทำหนังสือขอโทษลูกค้า,ขยายเวลาบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการเปลี่ยนไปสู่ระบบรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลฯ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 52/2557  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้ตั้งข้อสังเกตและมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระการประชุมหลายวาระ  ซึ่งขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

Download (Comment-NBC-52-57.pdf,PDF, Unknown)