พ.ศ.2557, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

การอนุมัติผังรายการของรายการ MCOT Kids & FAMILY และช่องรายการ 3 FAMILY

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 55/2557  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557  ในวาระที่ 4.13 เรื่องการอนุมัติผังรายการหลัก (ภายหลังแก้ไข) ของช่องรายการ MCOT Kids & FAMILY และช่องรายการ 3 FAMILY   นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.  ได้ขอสงวนความคิดเห็นในวาระการประชุมดังกล่าว  ซึ่งขอเปิดเผยรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2017/03/Comment-NBC-55-57.pdf”]