เปิดความเห็น : เรื่องเล่าเช้านี้, การขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กองทัพอากาศ

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 17/2558 วันที่ 25 พ.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีข้อสังเกตต่อการพิจารณาเห็นชอบในสองวาระ ดังนี้

วาระ 3.3 เรื่องเพื่อทราบรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 มีการนำเสนอภาพข่าวที่ไม่เหมาะสม

วาระ 4.12 เรื่อง การขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กองทัพอากาศ จำนวน 2 สถานี (สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 01 ดอนเมือง และสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ 015 เชียงราย)

Download (Comment-NBC-17-58.pdf,PDF, Unknown)