เปิดความเห็น : การแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553, การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 12 ม.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นต่างในการพิจารณาหลายระเบียบวาระ ได้แก่

วาระ 4.5 การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 136 ราย 441 ช่องรายการ

วาระ 5.1 การแก้ไขพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553

รายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-2-58.pdf,PDF, Unknown)