ศุกร์ 13 มี.ค. Public Forum ช่อง10 ทีวีบริการสาธารณะกับความคาดหวังของประชาชน

ขอเชิญร่วมงาน

การเสวนาสาธารณะ (Public Forum)

ช่อง ๑๐ ทีวีบริการสาธารณะกับความคาดหวังของประชาชน

(ร่าง) กำหนดการ 

—————————————————————————————————-

วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ สำนักงาน กสทช.

 

เวลา การดำเนินการ 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. เปิดการเสวนาและกล่าวต้อนรับ โดย กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์
๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. ความเป็นมาและกระบวนการ : การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล บริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และรัฐสภากับประชาชน
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. เริ่มการเสวนา : ช่อง ๑๐ ทีวีบริการสาธารณะกับความคาดหวังของประชาชน(เสิร์ฟอาหารว่างในห้องประชุม)·       การนำเสนอนโยบาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงาน ของทีวีบริการสาธารณะ (ช่อง 10)โดย ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)·       ถาม-ตอบ และอภิปรายทั่วไป

ปิดงาน

 ท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน ดาวน์โหลดแบบตอบรับด้านที่นี่