ดาวน์โหลดเอกสารการประชุมชี้แจงเรื่องระดับเสียงในกิจการบรอดแคสที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

วันที่ 20 ก.พ. 2558 สำนักงาน กสทช.จัดการประชุมชี้แจงประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำ ที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามข้อ ๕ (๑๐) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕  :  กรณีการออกอากาศรายการหรือการโฆษณาโดยใช้วิธีการเพิ่มเสียงดัง เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้บริโภคในลักษณะเป็นการบังคับให้รับข้อมูลข่าวสาร รายการหรือการโฆษณานั้น หรือเป็นมลพิษทางเสียง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ร่วมเปิดงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

Download (Pwp1.pdf,PDF, Unknown)

Download (Pwp2.pdf,PDF, Unknown)

Download (.pdf,PDF, Unknown)