จับตาวาระ กสท.เสนอเงื่อนไขกรณีเปลี่ยนแปลงนิติบุคล ปกป้องสิทธิผู้ใช้บริการต้องเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม

จับตาวาระ กสท.
อนุกรรมการคุ้มครองฯ เสนอเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต กรณีเปลี่ยนแปลงนิติบุคล
หวั่นครอบงำกิจการและปกป้องสิทธิผู้ใช้บริการต้องเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิม

วันนี้(14 ก.พ. 58) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 16 ก.พ. นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 7/2558 มีวาระสำคัญน่าจับตา ได้แก่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ เสนอแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต่อกรณีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลของบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลอาจส่งผลกระทบในเรื่องการแข่งขันหรือการครอบงำกิจการด้วย คณะอนุกรรมการฯจึงเห็นควรเสนอบอร์ด กสท.พิจารณามอบหมายคณะอนุกรรมการชุดที่เกี่ยวข้อง หรือสำนักงานพิจารณาและเสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับกรณีผู้รับใบอนุญาตที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น การควบรวมกิจการ ทั้งนี้ บ. จีเอ็มเอ็ม บี ยังคงให้บริการกับสมาชิกที่เป็นผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายทางการตลาดของบริษัท เช่น ช่องรายการ แพ็คเกจรายการ การจัดเก็บค่าบริการ สัญญา และ บริการอื่นๆ เป็นต้น

“หลักในการคุ้มครองผู้บริโภค ยังมีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการรายเดิมต้องได้รับบริการและได้รับการคุ้มครองเท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม  และเพื่อให้เกิดการคุ้มครองผู้บริโภคเห็นว่า ควรกำหนดแนบท้ายใบอนุญาตเพิ่มเติมในเงื่อนไขด้วยว่าการคุ้มคอรงผู้ใช้บริการ โดยระบุให้ผู้รับใบอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก กสท.แล้ว ต้องจัดให้มีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้บริการ” นางสาวสุภิญญา กล่าว

วาระอื่นๆ น่าสนใจ ได้แก่ การพิจารณาการสิ้นสิทธิการทดลองประกอบกิจการของกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการเนื่องจากไม่ได้ยื่นต่ออายุในกำหนดเวลา วาระการอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ของดิจิตอลทีวี ช่อง MCOT HD ช่องไทยทีวี ช่องTNN24 และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รวมทั้งช่องรายการในกิจการไม่ใช้คลื่นแบบบอกรับสมาชิก อีกจำนวน 32 ช่องรายการ และวาระผลการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอสมท. และ วาระหนังสือจากกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขออุทธรณ์คำสั่งตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 53/2557 วันที่ 8 ธ.ค. 57  เหตุจากการล่าช้าในการขยายโครงข่ายสัญญาณการรับชมดิจิตอลทีวี ซึ่งต้องติดตามว่า กสท. จะมีแนวทางอย่างไรต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมรับทราบผลการประชุมชี้แจงเรื่อง การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการสาธารณะในระบบดิจิตอลบริการสาธารณะ ประเภทที่สาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนและรัฐสภากับประชาชน (หรือช่อง10) ภายหลังมติ กสท. ให้สำนักงาน เชิญผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามาชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงในการดำเนินการสถานี เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 มี.ค. นี้ เวลา 13.00 – 16.30 น.สำนักงานได้เตรียมจัดเวทีสาธารณะโดยเชิญผู้แทนจากสำนักเลขาธิการสภาฯ มาให้ข้อมูลความรู้และแผนการดำเนินการต่อการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะช่อง 10 ต่อไป…