เปิดความเห็น : MOU สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบันวิจัยและศึกษาความมั่นคงและการจัดการ (Institute for Defense and Business) มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา, เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ยกเลิกสัญญาการให้บริการและคืนเงินค่าบริการพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (เลขที่ 162/2557), ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ดำเนินการคืนเงินค่าบริการจานรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 20,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถรับชมช่องรายการได้พร้อมยกเลิกสัญญาการใช้บริการ (เลขที่ 179/2557)

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 2 ก.พ. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นต่างและข้อสังเกตในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.11 เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ยกเลิกสัญญาการให้บริการและคืนเงินค่าบริการพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (เลขที่ 162/2557)

วาระ 4.13 เรื่องร้องเรียน กรณีขอให้บริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด ดำเนินการคืนเงินค่าบริการจานรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 20,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถรับชมช่องรายการได้พร้อมยกเลิกสัญญาการใช้บริการ (เลขที่ 179/2557)

วาระ 4.15 บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. ร่วมกับสถาบันวิจัยและศึกษาความมั่นคงและการจัดการ (Institute for Defense and Business) มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

Download (Comment-NBC-5-58.pdf,PDF, Unknown)