ความเห็นและสงวน : การออกอากาศเปิดประเด็นร้อน ตอน “กระชากหน้ากากบรรพตล้มเจ้าและสัมพันธ์ที่แนบกับระบอบทักษิณ” ทางช่องรายการทีนิวส์, รายการมองไกล ทางช่อง Peace TV, สปริงนิวส์-เนชั่น, การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย, เวิร์คพ้อยทีวี

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 23 มี.ค. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นต่างและข้อสังเกตในการพิจารณาหลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.7 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย

วาระ 4.8 การอนุมัติผังรายการหลัก ประจำปี 2558 ของช่องรายการ เวิร์คพอยท์ ทีวี และกรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย) จำนวน 13 สถานี

วาระ 4.9 การอนุมัติผังรายการหลักของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม จำนวน 29 ราย 40 ช่องรายการ

วาระ 4.12 การขอยกเลิกการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีม เคเบิ้ล เซอร์วิส

วาระ 4.18  เรื่อง กรณีการออกอากาศเปิดประเด็นร้อน ตอน “กระชากหน้ากากบรรพตล้มเจ้าและสัมพันธ์ที่แนบกับระบอบทักษิณ” ทางช่องรายการทีนิวส์

วาระ 4.19 เรื่อง กรณีการออกอากาศรายการมองไกล ทางช่องรายการ Peace TV มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

วาระ 4.29 ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ

Download (Comment-NBC-11-58-1.pdf,PDF, Unknown)

นอกจากนี้ ในการพิจารณา วาระ 4.5 เรื่อง คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงระหว่างวันที่ 6 มี.ค. 58 ถึงวันที่ 20 มี.ค. 58 ที่ประชุมเสียงข้างมาก (นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์) ได้มีความเห็นและข้อสังเกตประกอบการพิจารณาลงมติ ดังนี้

Download (Comment-NBC-11-58-2.pdf,PDF, Unknown)