เปิดความเห็น : รายงานผลการแจกคูปองสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลทีวี, อนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5, แนวทางการให้อนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

การประชุม กสท. ครั้งที่ 15/2558 วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 3.8 รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

วาระที่ 4.3 การอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

วาระที่ 4.5 แนวทางการให้อนุญาตสำหรับการให้บริการที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์