เปิดความเห็น : รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค, บริษัท พีซ ทีวี จำกัด ร้องขอความเป็นธรรมและอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ช่องรายการ พีซ ทีวี

การประชุม กสท. ครั้งที่ 19/2558 วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระ 3.15 รายงานผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

วาระ 4.16 บริษัท พีซ ทีวี จำกัด ร้องขอความเป็นธรรมและอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ช่องรายการ พีซ ทีวี

Download (Comment-NBC-19-58.pdf,PDF, Unknown)