สรุปวาระประชุม กสท. 20 ก.ค. 58

Summary of Panel’s meeting today & meeting with a legal team of ThaiTV concerning on an ongoing lawsuit. More to elaborate soon.

(20 July, 2015)
สรุปวาระประชุม กสท. วันนี้

วาระเรื่องกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ของบกองทุน กสทช. ไปทำระบบภาครับทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินของการเคหะ-บ้านเอื้ออาทรกว่า 26 ล้านบาทนั้น บอร์ด กสท. ยังไม่ได้พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ แต่ให้กระทรวงส่งเรื่องให้บอร์ดกองทุน กทปส. พิจารณาในหลักการและรายละเอียดก่อนตามกฎหมาย ถ้าผ่านบอร์ด กทปส.แล้วค่อยส่งมาให้บอร์ด กสทช. พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่

วาระผังรายการปี 2558 ของ ทีวีดิจิตอลช่องใหม่ คือ ทีวีรัฐสภา วันนี้บอร์ด กสท. เห็นชอบแล้ว พร้อมออนแอร์ได้ผ่านโครงข่าย อสมท. ช่อง 10 ประเภทบริการสาธารณะ วันที่ 23 ก.ค. นี้

ปรกติทางโครงข่าย MUX จะทำ OTA เพิ่มช่องใหม่ส่งไปยังสายอากาศตามบ้านเอง แต่ถ้าบ้านใครยังดู MUX อสมท.ไม่ได้ ให้ปรับจูนสแกนใหม่ค่ะ ฝาก MUX และทางช่องช่วยทำประชาสัมพันธ์ช่องใหม่ด้วย
….

บ่ายมีนัดเจรจากับทางทีมทนายบริษัทไทยทีวีก่อนไปศาลตามหมายนัดวันพรุ่งนี้บ่าย การเจรจาวันนี้ยังไม่ได้บทสรุป แต่ดิฉันได้เสนอทางออกที่พอเป็นไปได้บ้าง เช่นการให้ไทยทีวีทำเรื่องขอพักบริการชั่วคราวระหว่างต้องการเวลาแก้ปัญหาเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจใหม่ เพื่อไม่ต้องเดินไปทางตันคือการถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วนำไปสู่การยึดหลักประกันธนาคารในที่สุด

การขอพักบริการชั่วคราว ไม่เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นและดอกเบี้ยตามที่ยังต้องจ่ายตามเงื่อนไขเดิม เพราะเป็นสัญญาที่เอกชนทำไว้กับรัฐล่วงหน้าแล้ว ไม่ว่าทางไทยทีวีจะทำต่อหรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าประมูลคลื่นครบพร้อมดอกเบี้ยอยู่ดี (เว้นแต่ว่าศาลคุ้มครองชั่วคราว ยกหนี้หรือตัดสินให้เอกชนชนะคดีนี้)

ดังนั้นการหาพันธมิตรร่วมทุนเพิ่มเพื่อประกอบกิจการต่อ จึงเป็นทางออกที่ดีกว่าการถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปเลย แล้วถูกตัดสิทธิ์การขอทำทีวีดาวเทียมอีกในอนาคต

ถ้าพรุ่งนี้หมายนัดศาลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงได้ไปไต่สวนหรือ เจรจาต่อหน้าศาลกันต่อ…ไว้มาอัพเดทอีกครั้งค่ะ