เปิดความเห็น : ขอความร่วมมือในการกระจายเสียงรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” และรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านสถานีวิทยุชุมชน, ปรับสัดส่วนถือครองหุ้น

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 20/2558 วันที่ 22 มิ.ย. 58 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม หลายวาระ ดังนี้

วาระ 4.3 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกระจายเสียงรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” และรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านสถานีวิทยุชุมชน

วาระ 4.17 เรื่อง พิจารณาความเห็นของผู้ประกอบการฯ กรณีผู้ประกอบกิจการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก นำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ำให้หมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่นๆ

วาระ 5.1 เรื่อง การดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ 910/2558 (ปรับสัดส่วนการถือครองหุ้น)

Download (Comment-NBC-20-58.pdf,PDF, Unknown)