สรุปงาน 2 ก.ย. 58 by@supinya

2 ก.ย. 58

In a focus group meeting with reps from media groups today discussing on new draft law to ‘regulate’ media ethics which drafted by NRC. Plus with another version presented by Media Law & Policy Studies Center to legally regulate ‘ethics.’ I mostly was listening than sharing today, many things to deeply ponder in all aspects & its ramifications. More to elaborate.

สรุปงานวันนี้ กสทช. จัดประชุมร่วมกับศูนย์ศึกษากฎหมายและนโยบายสื่อ สถาบันอิศรา ถกกันเรื่องร่างกฎหมายกำกับจริยธรรมสื่อ ฉบับของ สปช.และฉบับ ร่างของศูนย์สื่อฯ

วันนี้เปิดงานแล้วก็นั่งฟังอย่างตั้งใจเป็นหลัก ไม่ได้แลกเปลี่ยนเลย เพราะมีประเด็นยังคิดไม่ตกมาก เก็บกลับมาครุ่นคิดต่อ ถึงผลดี ผลเสีย และ ผลที่จะตามมา รวมถึงความเกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน กสทช. ด้วย

หลักๆของร่างที่ถกกันวันนี้คือการจะให้อำนาจทางกฎหมายในการลงโทษทางปกครองให้กับองค์กรวิชาชีพสื่อกรณีที่สมาชิกขัดจรรยาบรรรณ  พูดง่าย ๆ คือจะมีการให้อำนาจสภาวิชาชีพสื่อในการลงโทษทางปกครองได้เหมือนที่กฎหมายให้อำนาจ กสทช. มันคงมีผลที่ตามมาทั้งบวกและลบแน่นอน และเรื่องนี้คงมีดีเบทกันยาว ไว้มาเล่าค่ะ

…….

ถ้ากลุ่มค้ามนุษย์ กับ กลุ่มก่อเหตุรุนแรงหรือก่อการร้าย เป็นกลุ่มเดียวกันหมดจริง ตามที่มีการวิเคราะห์ข่าว โลกนี้ก็สลดหดหู่ ใจร้ายมากเกินไป ไม่ว่าจะอย่างไร ก็ขอให้กำลังใจรัฐและทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ต่อไป และหาผู้ก่อเหตุรุนแรงมารับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรมได้สักที

……