ว่าด้วยเรื่องการใช้คลื่นวิทยุ 1 ปณ. FM 98.5

30 ต.ค. 58

My opinion abt radio frequency FM 98.5 which owned by NBTC office and now gone controversial again and once again esp when a regulator owns spectrum itself for commercial acts without a proper regulation. Sad but true. More to explain.

กรณีเครือสปริงนิวส์แถลงว่าจะทำวิทยุ FM98.5 ซึ่งคือวิทยุ 1 ปณ. ของ สำนักงาน กสทช. งานนี้ยืนยันว่าในบอร์ด กสท. ไม่ทราบเรื่องมาก่อน จะทำบันทึกถาม สำนักงาน เพราะ ที่ผ่านมาช่วงรอคืนคลื่นมาจัดสรรใหม่ รายอื่นๆ เช่น ThaiPBS เคยขอใช้ วิทยุ 1 ปณ. มาหลายครั้งแต่ไม่เคยได้ใช้

ในฐานะบอร์ด กสท.ที่กำกับเรื่องนี้ ขอให้ทางช่อง Springnews และ สำนักงาน กสทช. ชี้แจงเรื่องการใช้คลื่นวิทยุ 1 ปณ. FM 98.5 ให้สังคมเกิดความชัดเจน ถ้าผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลรายหนึ่งรายใด ได้สิทธิ์มาทำวิทยุ 1 ปณ. (98.5) โดยไม่ได้ผ่านการแข่งขันเสรีเป็นธรรม กสทช. จะโดนครหาว่าเลือกปฏิบัติ

แม้ สำนักงาน กสทช. ยังไม่ได้คืนคลื่นความถี่วิทยุมาให้ กสท. จัดสรรใหม่ แต่ระหว่างนี้ ก็ต้องระวังเรื่องการใช้คลื่นความถี่ โดยเฉพาะกับภาคเอกชน กฎหมายระบุชัดว่า หน่วยงานรัฐที่ถือครองคลื่นความถี่ ต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง ขอบอกว่า ถ้าจริง เรื่องนี้ เสี่ยงข้อกฎหมายมาก ฝากทุกฝ่ายช่วยดู โดยเฉพาะหน่วยงานอย่าง กสทช. ที่กำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่ตามกฎหมาย บนฐานการแข่งขันเสรีเป็นธรรม ต้องไม่พลาดเรื่องนี้

กลับไปจะทำบันทึกให้ สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ เพราะกระทบกับการทำหน้าที่ของบอร์ด กสท. อีกทั้ง อุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลและวิทยุ การให้เอกชนมาเช่าช่วงวิทยุ 1 ปณ. ส่วนตัวก็ไม่เคยเห็นด้วยอยู่แล้ว แต่กรณีนี้เป็นผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิตอลด้วย ยิ่งถ้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ จะยิ่งตอกย้ำปัญหาของ กสทช. ในการกำกับดูแลอย่างเป็นธรรม

จุดยืนดิฉันเรื่องวิทยุ 1ปณ. คือ สำนักงานควรคืนคลื่นความถี่นี้ทั้งหมดนำร่องเป็นแบยอย่างหน่วยงานรัฐ เพราะไม่ได้ประกอบกิจการด้วยตนเอง แต่ถ้าจะยังไม่คืนคลื่น ควรทำเองหรือถ้าให้คนอื่นทำเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ ถ้าให้เอกชนบางรายมาเช่าเวลา ไม่เกินร้อยละ 40 ตามกฎหมาย แต่ ไม่ใช่ยกให้เอกชนเอาไปบริหาร และควรเปิดให้ประมูลแข่งขันแบบเปิดเผยโปร่งใส รายได้เข้ารัฐเป็นแบบอย่างหน่วยงานรัฐอื่นๆ

ฝากทางช่อง @SpringNews_TV ชี้แจงด้วยว่า ได้สิทธิ์บริหารคลื่นวิทยุ 1 ปณ. 98.5 ของ สำนักงานกสทช. ไปทำ ‘สถานีข่าวจริง สปริงนิวส์’ ได้อย่างไร เพราะบอร์ด กสท. ไม่เคยทราบเรื่องนี้ ที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงผังรายการคลื่น FM 98.5 สำนักงาน เสนอขอความเห็นชอบจากบอร์ด กสท. หรือยัง

เรื่องคลื่น FM 98.5 สร้างความสับสนต่ออุตสาหกรรม และเกิดความกังขาต่อบอร์ด กสท. คงต้องขอให้ทางเครือ @SpringNews_TV และ @TakornNBTC ช่วยชี้แจงด่วนค่ะ

ถ้ามีการปรับผังรายการ+ การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่า ล้วนต้องเสนอบอร์ด กสท. ถ้าแถลงว่าจะออนแอร์ 1 พ.ย. นี้ ทำไมบอร์ด กสท. จึงยังไม่ทราบ #98.5 ถ้า สำนักงาน มองข้ามอำนาจของบอร์ด กสท.ในเรื่องนี้ แล้วต่อไปจะมีสถานีไหนเขาจะยอมให้ กสท./กสทช. กำกับดูแลตามกฎ กติกา เมื่อ กสทช. ไม่เดินตามเอง

FM 98.5 1 ปณ.เป็นของ สำนักงาน กสทช. ถ้า @SpringNews_TV มาเช่าเวลา40%จริง ก็ไม่มีอำนาจบริหาร แล้วใช้ชื่อ ‘สถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ’ ได้อย่างไร ถ้า @SpringNews_TV มามีอำนาจบริหาร FM 98.5 สถานี 1 ปณ. ก็จะขัดกฎหมาย เพราะคลื่นนี้เป็นของ สำนักงานกสทช. จึงต้องประกอบกิจการด้วยตนเองเท่านั้น

ถ้า สำนักงาน กสทช.แค่ ‘ว่าจ้าง’ ทาง @SpringNews_TV ผลิตรายการให้ FM 98.5 ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะจะเจอประเด็นเลือกปฏิบัติ ว่าทำไมต้องเป็นข่าวช่องนี้

สรุป สำนักงานกสทช.ควรชี้แจงว่า ให้ทีม @SpringNews_TV เข้ามาบริหาร/เช่าเวลา/จ้างผลิตรายการ หรือทำอะไรแน่ แล้ว กสท. เคยเห็นชอบผังรายการหรือยัง ถ้า สำนักงาน กสทช. ไม่เดินตามกฎหมายโดยประกอบกิจการวิทยุ 1 ปณ. FM 98.5 ด้วยตนเอง วิทยุของรัฐอีกห้าร้อยกว่าสถานี ก็คงไม่มีใครเดินตามกฎแน่ๆ

กสทช. ต้องมารื้อระบบเช่าช่วงสัมปทาน ในคลื่นของรัฐ เปลี่ยนเป็นระบบใบอนุญาต แข่งขันโปร่งใส เป็นธรรม นำร่องให้คนอื่นๆเดินตามกฎ กติกา มารยาท แม้ตาม กม. การที่ สำนักงาน กสทช. ให้ผู้อื่นมาเช่าเวลานั้นทำได้ ในฐานะผู้รับใบอนุญาตเหมือนหน่วยงานรัฐอื่นๆ แต่ต้องแจ้งการปรับผัง การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นเช่า ให้บอร์ด กสท. เห็นชอบด้วย

แต่มันก็เป็น conflict of interest เพราะ สำนักงาน กสทช. ใส่หมวก 2 ใบ คือในฐานะผู้รับใบอนุญาตคลื่น 1 ปณ. และ ผู้กำกับการอนุญาต จริงๆควรคืนคลื่นตามเจตนารมณ์ และโดยมารยาท ไม่ควรให้สิทธิ์ผู้รับใบอนุญาตรายหนึ่งรายใด มาใช้คลื่นไปทำธุรกิจ โดยไม่มีกระบวนการที่แข่งขัน เปิดเผย โปร่งใส ถ้าทำเพื่อบริการสาธารณะยังพอว่า

ทีวีดิจิตอลทุกช่อง เวลาปรับผังนิดหน่อยยังต้องเสนอ กสท. ให้เห็นชอบ กรณีนี้บอร์ด กสท. ยังไม่เคยเห็นวาระเสนอปรับผังมา ถ้า ‘สถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ’ จะออนแอร์ผ่านคลื่นวิทยุ 1 ปณ. ของ สนง กสทช.จริงๆ ขอดูการปรับผังรายการใหม่ที่ยื่นขอความเห็นชอบจากบอร์ด กสท. ได้ไหม

เพราะสำนักงานต้องเสนอบอร์ด กสท. เพื่อ ดูว่าการเช่าเวลาคลื่น FM 98.5 ตามผังรายการใหม่ เกินร้อยละ 40 ของประกาศเช่าเวลาหรือไม่ ถ้าเกินจะขัดกฎ อีกทั้งรูปแบบการบริหารสถานี 1 ปณ. ผู้จัดการสถานียังต้องเป็นคนใน สำนักงาน กสทช. ตัวแทนทาง ‘สถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ’ จะมาบริหารคลื่นไม่ได้ ขัดกฎ

ความเจ็บปวดก็คือ ถ้า สำนักงาน กสทช. ยังไม่พร้อมจะคืนคลื่น 1 ปณ. ให้บอร์ดจัดสรรใหม่ แล้ว เราจะไปคาดหวังให้ TOT เขาคืนคลื่น 900 MHz ได้อย่างไร เรื่องการปฏิรูปคลื่นความถี่ของรัฐ เพื่อเข้าสู่ระบบใหม่ เป็นภารกิจสำคัญตามแผนแม่บท กสทช.  กรณีวิทยุ 1 ปณ. ดิฉันพูดมาตลอด แต่ไม่มีใครฟังเลย เศร้าใจ

ข่าวเรื่องนี้ทำเอาเครียดมาก ประชุมอยู่ตุรกีไม่มีสมาธิเลย ฝากท่าน @TakornNBTC ช่วยเคลียร์ให้มันชัดเจน ถูกต้อง เพราะเคสนี้ส่งผลระยะยาว เรื่องวิทยุ1 ปณ. เคยพูดกับ สำนักงาน หลายครั้งแล้วว่าช่วยทำให้มันชัดเจน ไม่คลุมเครือ ไม่กระทบงานกำกับดูแลวิทยุ-ทีวีของบอร์ด กสท. แม้การตัดสินใจของ สำนักงาน จะทำไปด้วยความปรารถนาดีในการทำงานร่วมกับเอกชนบางราย แต่มันกระทบงานกำกับดูแลของบอร์ด กสท.ทั้งอุตสาหกรรม

แล้วยิ่งเรื่อง 1 ปณ.มาผูกโยงกับปัญหาของช่องทีวีดิจิตอลอีก มันยิ่งทำให้อุตสาหกรรมและสังคมสับสน ยิ่งกระทบต่องานของ กสท./กสทช. ปัญหาของ กสทช.เราก็มากพออยู่แล้ว วาระก็เหลือไม่ถึง 2 ปี เราควรมาช่วยกันลดปัญหาที่ไม่ควรมี แล้ว เดินหน้าทำตามแผนแม่บทกันดีกว่าค่ะ @TakornNBTC

ความกังวลลึกๆ กระทบจากวิทยุ 1 ปณ.คือ กลัวว่า กสท./กสทช. จะไม่สามารถเรียกคืนคลื่นวิทยุจากหน่วยงานรัฐอื่นๆได้ แล้วการเช่าช่วงยังคงอยู่ตลอดไป จุดยืนเรื่องนี้ ดิฉันขอสู้เต็มที่ เท่าที่มีกำลัง ทั้งในบอร์ด และ นอกห้องประชุม

#‎ปฏิรูปสื่อของรัฐ ‪#‎คืนคลื่น ‪#‎วิทยุ ‪#‎แข่งขันเสรีเป็นธรรม

ทุกครั้งที่มีประเด็นของวิทยุ 1 ปณ. ทำเอาเครียดทุกที แต่แล้วสุดท้ายเราก็ต้องทำใจสงบไปเอง เงียบๆ เพราะพูดไปก็ไม่มีใครฟัง ปัญหาก็อยู่เหมือนเดิม แม้จะรู้ว่า คลื่นความถี่เป็นของมีค่า ใครๆก็อยากครอบครองด้วยวิธีใดก็ได้ แต่เราก็ควรเดินตามกฎ กติกา มารยาท ที่สังคมยอมรับร่วมกัน

ส่วนผังรายกาวิทยุ 1 ปณ. FM 98.5 ในวันที่ 1พ.ย.นี้ ก็ฝากสังคมช่วยมอนิเตอร์ว่าเป็นไปตามกฎ กติกาของ กสทช. ไหม ถ้าไม่ จะให้ สำนักงานตรวจสอบ (เฮ้อ)

อะไรจะลำบากใจเท่าเรื่องนี้ : ถ้า บอร์ด กสท. มีคำสั่งให้ สำนักงานกสทช. ตรวจสอบการใช้คลื่นและผังรายการวิทยุ 1ปณ. FM98.5 ที่เป็นของ สำนักงาน กสทช.เอง

เวที ABU ที่ตุรกี เขาก็ถกกันประเด็นเรื่องศึกแย่งชิง คลื่นความถี่ ตั้งใจจะเล่าให้ทราบ แต่วันนี้ไม่มีสมาธิแล้ว เครียด

ขอไว้เก็บตกวันหลังค่ะ ….

ดิฉันยังอยู่ที่ตุรกีเป็นคืนที่สาม ในการประชุม ABU 2015 ไว้มาสรุปผลการประชุมให้ทราบค่ะ