เราสนับสนุน Free flow of information อยากให้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

30 ก.ย. 58
การโต้แย้งกันด้วยเหตุผลย่อมดีกว่าการเปิด cyber warfare เมื่อพลเมืองส่งเสียงแล้ว รัฐก็ควรเปิดใจรับฟัง เมื่อจะกำกับเน็ต ก็ควรฟังคนใช้เน็ต

Tweeted my own opinion abt ‪#‎singlegateway as I personally & professionally oppose a monopoly & state control but support free flow of information & fair competition on ICTs. Hope NBTC’s website won’t be attacked tonight. An open debate is definitely better than a cyber warfare. Voices of reason by netizens shall be heard.

What Thailand should more focus on than #singlegateway : developing broadband for rural area & continuing debate on Internet governance.

ตามอ่าน TL เงียบๆ คืนนี้ระอุมาก ของดทวิตสรุปงานประจำวันนี้ ได้แต่นั่งภาวนาขออย่าให้เว็บที่ทำงานเราล่มไปด้วย ไม่ได้ชี้เป้าใดๆ เพียงแค่อยากบอกว่า จุดยืนลึกๆของ กสทช. เราสนับสนุนให้คนไทยได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต แม้บางทีบทบาทอาจดูขาดๆเกินๆไปบ้าง ^^”

จุดยืนส่วนตัวของดิฉันและคิดว่าคนใน กสทช. จำนวนไม่น้อย เราสนับสนุน Free flow of information อยากให้อินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จริงๆต้องบอกว่า เราอยากให้ digital platforms เป็นโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารของประเทศ ทั้งกิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม

หน้าที่หลักของ กสทช. ตามเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญคือ ส่งเสริมการแข่งขันเสรีเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ทั้งท่อนำส่งและสิ่งที่อยู่ในท่อแห่งข้อมูลข่าวสารนั้น

Single = Monopoly ข้อดีของการผูกขาดมีน้อยมาก เว้นแต่ว่าสิ่งนั้นจะมีประสิทธิภาพมาก เปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล เน้นบริการสาธารณะโดยแท้จริงจากใจ ระบบโทรคมนาคมของประเทศไทยขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนมานานแล้ว จนเอกชนมั่งคั่งยั่งยืน แต่สาเหตุหนึ่งคือศักยภาพของหน่วยงานรัฐไทยด้านโทรคมนาคมเองจากอดีตถึงปัจจุบัน

สิ่งที่รัฐไทยควรทำในปัจจุบันในเรื่อง ‪#‎ICTs คงไม่ใช่ย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคแห่งการผูกขาด แต่ควรทำให้หน่วยงานอย่าง CAT & TOT สร้างทางเลือกจริงๆ ที่พอแข่งขันได้กับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมและไอซีทีของนานาประเทศ สามารถแปรรูป ยกระดับมาเป็นบรรษัทโทรคมนาคมชั้นนำของโลกกันมากมาย มาลงทุนในไทยจนใหญ่โตด้วย ถึงเวลาแล้วที่ ‘รัฐบาลพิเศษ’ จะปฏิรูปรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมให้ถูกทาง ทำให้เขายืนอยู่ได้ด้วยตนเอง ดึงรายได้จากเอกชนด้วยการแข่งขันเสรีเป็นธรรม (เพราะที่ผ่านมารัฐบาลพรรคการเมืองก็ทำไม่ได้)

ส่วนในมิติเรื่องความมั่นคงของรัฐ ถ้าใครมาแนะนำให้คุมอินเทอร์เน็ตทั้งระบบเพื่อความมั่นคงของชาติ ขอให้รัฐบาลฟังหูไว้หู อย่าเสี่ยงเดินผิดทาง ผู้นำเราเพิ่งไปรับรางวัลจาก @ITU มา สิ่งที่เราควรทำจริงๆ ไม่ใช่ #singlegateway แต่คือ ‪#‎USO ส่งเสริมให้คนชนบทเข้าถึงเน็ต และธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต ‪#‎InternetGovernance

การที่ไทยเราเลือกจะไปยืนอยู่บนเวทีโลก นั่นคือสัญลักษณ์ว่าไทยเราขออยู่ในเวทีสากลด้วย เรา (ยัง) ไม่คิดจะโดดเดี่ยวตนเอง ‪#‎คหสต.มองเป็นด้านบวก หรือถ้าเราคิดจะแยกตนเองจริงๆ ออกจากกระแสโลกที่รุมเร้า ขอให้ถามใจเราเองก่อนว่า สยามประเทศของเราใหญ่พอ เป็นมหาอำนาจพอแบบจีนแล้วหรือยัง

เราไม่เลือกโมเดลแบบตะวันตกก็ได้ แต่ถ้าจะเลือกโมเดลแบบตะวันออก ต้องมั่นใจก่อนว่ามันจะเหมาะกับเราจริง เพราะถ้าเป็น โมเดลแบบจีนหรือเกาหลีเหนือ มันจะยูนีคมากๆ

#คหสต.ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด #singlegateway อยู่แล้ว เพราะขัดหลักการแข่งขันที่เป็นปรัชญาของ กสทช. และถ้ารัฐจะใช้เพื่อควบคุมเน็ตทั้งระบบ ยิ่งเห็นต่าง…