กสท. เตรียมถก The Daily Dose เข้าข่ายเนื้อหาต้องห้ามตามามาตรา 37 หรือไม่!

จับตาวาระ กสท. เตรียมถก The Daily Dose เข้าข่ายเนื้อหาต้องห้ามตามามาตรา 37 หรือไม่!

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 6/59 วันจันทร์ที่ 15 ก.พ. นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ กรณีการออกอากาศรายการ The Daily Dose ทางสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ช่อง Voice TV เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 59 เวลาประมาณ 21.00 – 22.00 น. อาจเข้าข่ายมีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/57 เรื่องการให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ และประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/57 และอาจขัดต่อบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงาน กสทช. ลงวันที่ 4 มิ.ย. 57

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า ตอนนี้สื่อเองกำลังเซ็นเซอร์ตัวเองขั้นสูงสุดอยู่แล้วก็เลี่ยงที่จะไม่พูดเรื่องการเมืองนอกจากการรายงานข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสที่จะได้รับการวิเคราะห์ที่หลากหลายรอบด้านลงลึกในการเปรียบเทียบ และ ตัดสินใจเรื่องที่กระทบกับชีวิตของเขา โดยเฉพาะบรรยากาศของการกำลังร่างธรรมนูญฉบับใหม่ กสทช. ควรจะส่งเสริมการเปิดเวทีให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วมให้คนรู้สึกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปจริงๆ ในทางตรงข้าม ถ้า กสทช. ใช้อำนาจในเชิงที่จะทำให้เกิดความกลัวและปิดกั้นว่ารัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สื่อต้องระวังและแตะต้องไม่ได้มันก็จะสวนทางกับทิศทางการปฏิรูป ซึ่งไม่น่าจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย

นอกจากนี้มีวาระเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการออกอากาศที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมได้แก่ กรณีการออกอากาศรายการตื่นมาคุย ทางช่องดิจิตอล MCOT HD กรณีการออกอากาศรายการ The Lover Machine วงล้อลุ้นรัก ทางช่องรายการ 3 HD วาระสรุปผลการพิจารณากรณีรายการ Super BB Max ออกอากาศทางกิจการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก ช่อง Hit Station

วาระอื่นๆน่าจับตา ได้แก่ ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  ในการมีคำสั่งทางปกครองเพิ่มเติมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จากการประชุมครั้งที่แล้ว (5/59 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.59) กรณี บริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด แจ้งเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการแพ็กเกจ  Z PAY TV ทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม GMM Z วาระความเห็นของอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหา และอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯต่อผลสำรวจรายการโทรทัศน์ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว หลังออกอากาศ(Post rate) วาระมาตรการบังคับทางปกครองกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กรณีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามประกาศการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ หรือเรียงลำดับเลขช่อง รวมทั้งวาระข้อโต้แย้งคัดค้านประกาศหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ เงื่อนไขการอนุญาต และมติ กสท. ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  โดยสามารถติดตามผลการประชุมในวันจันทร์นี้…