อนุเนื้อหาฯเสนอกสท.เพิ่มเงื่อนไขใบอนุญาตคุมเข้มเสรีภาพช่องวอยซ์ทีวี/สุภิญญาหวั่นเลือกปฏิบัติช่องดิจิตอล

อนุกำกับเนื้อหาฯ เสนอ กสท. เพิ่มเงื่อนไขใบอนุญาตคุมเข้มเสรีภาพช่องวอยซ์ทีวี
สุภิญญา หวั่นเลือกปฏิบัติช่องดิจิตอล

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 9/59  วันจันทร์ที่ 7 มี.ค. 59  มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ อนุกรรมการพิจารณาด้านผังรายการและเนื้อหารายการ เสนอให้ช่อง Voice TV ลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกอากาศที่มีเนื้อหาต้องห้ามตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 97/2557 ฉบับที่ 103/2557 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 97/2557 โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติมในการอนุญาตประกอบกิจการของวอยซ์ทีวี เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงไปเมื่อเดือน มิ.ย. 57 ซึ่งพบว่าช่อง Voice TV ยังคงมีการออกอากาศรายการในลักษณะที่ส่อให้เกิดความสับสน ยุยง ปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก จนมีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหลายครั้ง เนื้อหาการลงนามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมครั้งนี้มีสาระสำคัญว่า หากพบการออกอากาศที่มีเนื้อหาต้องห้ามตามมาตรา 37และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทางช่องจะระงับและยุติการออกอากาศ รวมถึงหากเกิดจากการกระทำของผู้ดำเนินรายการ บริษัทตกลงจะไม่ให้ผู้ดำเนินรายการนั้นมีส่วนร่วมในการผลิตรายการดังกล่าว หรือรายการใดๆในช่อง Voice TV อีกต่อไป รวมทั้งหากมีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง หรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหาย ต่อประโยชน์สาธารณะ บริษัทฯยินยอมให้พักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตฯตามที่ กสท. เห็นสมควรโดยบริษัทจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันเนื่องมาจากการมีคำสั่งดังกล่าว โดยข้อตกลงนี้ถือเป็นเงื่อนไขใบอนุญาต

 “ส่วนตัวเห็นว่าข้อเสนอวาระนี้มีเนื้อหาค่อนข้างหนักและอาจจะนำไปสู่การถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติในฟรีทีวีภาคพื้นดินระบบดิจิตอล หากจะเพิ่มเงื่อนไขใบอนุญาตเฉพาะช่องวอยซ์ทีวีโดยเฉพาะ การไปเพิ่มระดับควบคุมสิทธิเสรีภาพการทำงานและนำเสนอข่าวที่มากกว่าช่องอื่นๆแบบนี้ดิฉันคงไม่เห็นด้วย และคิดว่าบอร์ด กสท. ควรพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบคอบมากที่สุดถึงผลกระทบที่จะตามมาจากสังคม และส่วนตัวคิดว่าทางช่องเองก็ไม่น่าจะยินยอมเรื่องนี้ อาจจะมีข้อพิพาทกันในอนาคต ซึ่งทางที่ดีควรจะใช้วิธีการหารือวางแนวมาตรฐานทางจรรยาบรรณร่วมกับช่องอื่นๆด้วย ถ้ากังวลประเด็นปัญหาความไม่เป็นกลางในการนำเสนอข่าวดีกว่ามาเลือกปฏิบัติในการวางเงื่อนไขเฉพาะกับช่องช่องเดียว อีกทั้งเวลานี้ช่องวอยซ์ทีวีก็พยายามทำตัวให้กลางมากขึ้นจนเรตติ้งค่อนข้างตกไปอยู่ต่ำสุดแล้ว ชวนจับตาการลงมติครั้งนี้ของ กสท. เพราะคงเป็นประเด็นใหญ่สำคัญ”  สุภิญญากล่าว

วาระอื่นๆ น่าจับตาได้แก่ การปรับเปลี่ยนที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีเสริมในกลุ่ม A2 จำนวน 33 สถานี ของการขยายโครงข่ายการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล วาระการขอเปลี่ยนความถี่วิทยุใช้งานสำหรับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จังหวัดสตูล วาระรายงานผลการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี เดือน ธ.ค. 2557 – เดือน เม.ย. 2558 วาระแนวทางการประมาณมูลค่าหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี วาระโครงการความร่วมมือการผลิตข่าวในพระราชสำนัก และการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี และรัฐพิธี สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ประจำปี 2559 วาระการพิจารณาให้มีคำสั่งทางปกครองระงับการออกอากาศโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผิดกฎหมายในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดทหารบกลพบุรี คลื่นความถี่ 98.75 MHz(สังกัดกองทัพบก) และวาระอื่นๆติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้…