กสท. ออกเกณฑ์ส่งเสริมวิทยุชมชนน้ำดี/เตรียมตรวจสอบช่อง SD ออกอากาศแบบ HDผิดเงื่อนไขหรือไม่

กสท. ออกเกณฑ์ส่งเสริมวิทยุชมชนน้ำดี
เตรียมตรวจสอบ ช่อง SD ออกอากาศแบบ HD ผิดเงื่อนไขหรือไม่

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 13/2559 วันพุธที่ 27 เม.ย. นี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ การออก ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. … ซึ่ง ร่างประกาศส่งเสริมสื่อวิทยุชุมชนที่แท้จริงเป็นภารกิจตามแผนแม่บทและเงื่อนไขการให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) หลังจากผ่านบอร์ด กสท. แล้วต้องส่งไปให้บอร์ดกองทุน กทปส. พิจารณาให้ความเห็นก่อนส่งเข้าบอร์ดใหญ่เพื่อนำไปรับฟังความเห็นสาธารณะต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมเตรียมพิจารณาหนังสือ บ.อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เรื่องขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหากรณีผู้รับใบอนุญาตในหมวดหมู่ความคมชัดปกติ(SD) ออกอากาศด้วยความคมชัดสูง(HD) ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป และประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ ทั้งนี้ สำนักงานได้เสนอให้ กสท.พิจารณา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตดิจิตอลทีวีและผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ให้ระงับการออกอากาศนอกเหนือจากมาตรฐานความคมชัดตามที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งให้มีการตรวจสอบด้านเทคนิคว่าขัดต่อประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องหรือไม่

“หลังจากการบังคับกฎเรื่องการเรียงช่องแล้ว อีกประเด็นหนึ่งที่กลุ่มทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเช่นช่องอมรินทร์ทีวีร้องเรียนเข้ามาคือการที่ช่องความคมชัดปกติ(SD) จะออกอากาศเป็นช่องความคมชัดสูง(HD) บนกล่องดาวเทียมซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน บอร์ด กสท. เร่งให้สำนักงานเสนอบทวิเคราะห์เพื่อที่จะมีมาตรการทางปกครองต่อไปถ้ามีการฝ่าฝืนกฎกติกาดังกล่าวจริง” สุภิญญากล่าว

วาระอื่นๆ น่าจับตาเพิ่มเติม ได้แก่ การพิจารณาให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง คนเมืองกาญจน์ วาระการพิจารณาให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของ บ.มิติ 4 ทีวี จำกัด ช่องรายการ มิติ 4(MITI 4) และ วาระอื่นๆ รวมทั้งบอร์ด กสท. คงได้หารือเตรียมความพร้อมกรณีที่ทางไทยทีวียื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอคุ้มครองชั่วคราวอีกครั้ง ในการจะยึดเงินประกันจากธนาคารกรุงเทพที่กำลังเป็นประเด็นค้างคากันอยู่ ซึ่งศาลนัดคู่กรณีสองฝ่ายไต่สวน บ่ายวันพุธที่ 27 เม.ย.นี้ ติดตามความคืบหน้าวาระอื่นๆ ในการประชุมวันพรุ่งนี้…