กสท.เตรียมถกต่อเรื่องเนื้อหาขัดความมั่นคงช่องทีนิวส์ และวิทยุท้องถิ่นเชียงใหม่

กสท.เตรียมถกต่อเรื่องเนื้อหาขัดความมั่นคงช่องทีนิวส์ และวิทยุท้องถิ่นเชียงใหม่ / พิจารณาหลักเกณฑ์จัดเก็บรายได้เข้ากองทุน กทปส.

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 14/2559 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคมนี้ มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ เรื่องร้องเรียนการตรวจพบสถานีวิทยุกระจายเสียงรักเชียงใหม่ 51 คลื่นความถี่ 92.50 MHz ออกอากาศเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายขัดต่อประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับที่ 97/57 ฉบับ 103/57 ฉบับ97/57 และ มาตรา 37 แห่ง พรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ช่วงระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์  2559    และเรื่องร้องเรียน กรณีการตรวจพบรายการ “ทีนิวส์ สด ลึก จริง” ช่วง “เปิดโปงขบวนการล้มเจ้า” ทางกิจการโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่ มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

“กรณีของทีนิวส์เคยมีวาระเข้ามาพิจารณาใน กสท. แล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป  ตีกลับไปให้อนุกรรมการฯทบทวนใหม่ กลับมารอบนี้ กสท. คงต้องถกกันให้รอบคอบที่สุด รวมถึงกรณีอื่นๆที่คล้ายกันด้วย เพราะประเด็นการใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันฯ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ไม่ว่าถูกตีความหรือใช้จากฝ่ายไหน ถ้าไม่รอบคอบ อาจมองว่ารัฐใช้อำนาจทางกฎหมายมาจัดการสื่อแรงเกินกว่าเหตุ ไม่เป็นธรรม หรือเกินสัดส่วนที่ควรเป็นและเลือกปฏิบัติ ก็อาจก่อให้เกิดผลด้านลบต่อทุกฝ่ายมากกว่าผลดี และยิ่งตอกย้ำบรรยากาศแห่งความกลัว สับสน หวาดระแวงกันมากขึ้นในสังคม”  นางสาวสุภิญญากล่าว

นอกจากนี้ กสท. จะพิจารณาหลักการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ  หลังจากที่ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเกี่ยวกับผลกระทบของการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ มาแล้ว

วาระอื่นๆ น่าจับตาเพิ่มเติม ได้แก่ เรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายอาจเป็นการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น การเชิญชวนให้เล่นเกมส์ทายภาพ เพื่อชิงรางวัลของรายการเดอะน๊อคเอาท์  ของช่องรายการ  GEN C   การเชิญชวนให้ร่วมเล่นเกมส์การดาวน์โหลด Wallpaper เพื่อชิงเงินรางวัลของผู้ชนะ  10 Quiz  ช่องรายการ  Living show TV     รวมถึงผลการดำเนินการของคณะทำงานพิจารณาแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี และผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ติดตามความคืบหน้าวาระอื่นๆ ในการประชุมวันอังคารนี้