Sunday 19, 2016 จับตาวาระเตรียมประชุม กสท.

Sunday 19, 2016 จับตาวาระเตรียมประชุม กสท. 

กทปส. ตีกลับ กสท.แจงข้อกฎหมายเพิ่ม! ทรท.ของบถ่ายทอดโอลิมปิก 150 ล้าน //กสท.ถกต่อ อนุเนื้อหาเสนอลงดาบช่องวอยซ์ทีวีซ้ำอีกรอบ

Prep for Broadcast Panel’s meeting tmr on controversial agenda; sanction against VoiceTV&funding proposal for live Olympics. Lots to debate. I don’t agree on both cases; to impose an extra sanction on TVs content, or to fund the only incumbent TVs for broadcasting live Olympics.More to report. ไว้มาสรุปผลหลังการประชุมพรุ่งนี้ค่ะ อ่านสรุปจับตาวาระสำคัญได้ที่ http://www.supinya.com เช่นเดิมค่ะ

19 มิถุนายน 2559

คืนนี้เตรียมตัวประชุมบอร์ด กสท.พรุ่งนี้วาระเยอะพอสมควร นอกจากประเด็นร้อนๆเรื่องการเมืองแล้วก็ยังมีวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล วาระร้อนๆเป็นเรื่องอนุด้านเนื้อหาชง กสท. ให้พิจารณาบทลงโทษช่องวอยซ์ทีวี อีกครั้งและวาระบอร์ดกองทุนตีกลับถามข้อ กม.ทีวีรวมการฯของบ150 ล้าน สองเรื่องดิฉันก็เห็นต่างอยู่แล้วตั้งแต่แรก ในบอร์ด กสท.เสียงก็ยังไม่เป็นเอกฉันท์ ต้องดูกันพรุ่งนี้อีกรอบว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรทั้งสองวาระ ส่วนเรื่องอื่นที่สำคัญ อาทิ ร่างประกาศแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของผังรายการ มีสาระสำคัญพอควร รับฟังความเห็นไปแล้ว ใกล้จะสรุปร่างสุดท้าย วาระสำนักงานเสนอร่างจดหมายที่จะตอบกลับไปยังรัฐบาลเรื่องคำถามของรองนายกฯ ถึงความเป็นไปได้ในการขอช่องทีวีสาธารณะ ‘ประชารัฐ’

วาระคำสั่งทางปกครองไปยังสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและวิทยุที่ละเมิดเรื่องโฆษณาผิด อย. ถือเป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้บริโภค

วาระบริษัทการ์ตูนคลับมีเดีย ร้องเรียนรายการ Gang Cartoon ว่าละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องโทริโกะ

วาระเพื่อทราบ สำนักงาน สรุปรายได้วาระ PSI ขอเพิ่มเติมประเภทบริการโทรทัศน์ไอพี (IPTV) สำหรับการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการไม่ใช้คลื่นฯ

วาระเพื่อทราบ สำนักงานแจ้งรายได้และผลการยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 2558 กิจการทีวีดิจิตอล

รวมถึงวาระทั่วไปเช่นการต่อใบอนุญาต/การขอเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการดาวเทียมและการขอยกเลิกใบอนุญาตช่องรายการทีวีบนดาวเทียม เป็นต้น

ส่วนเรื่องของ ‪#‎CTH สำนักงานยังไม่ได้เสนอวาระด่วนให้ กสท. พิจารณาพรุ่งนี้เพราะรอทาง CTH มาชี้แจงข้อเท็จจริงก่อน วันอังคารดิฉันให้ สำนักงานนัดไปหารือกับทาง สคบ. เตรียมรับมือการเลิกกิจการ

…..