CTH แจง กสทช. ไร้แผนเยียวยาผู้บริโภค เหตุยุติให้บริการ KU-BAND

CTH แจง กสทช. ไร้แผนเยียวยาผู้บริโภค เหตุยุติให้บริการ KU-BAND

ขอบคุณที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

ซีทีเอช เคเบิลทีวี เข้าชี้แจงอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ กสทช.ไม่มีแผนเยียวยาผู้ใช้บริการ เหตุจะยุติการให้บริการช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม ระบบ KU–Band ตั้งแต่ 1 ส.ค.59

วันที่ 28 มิ.ย.59 จากกรณี บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด ได้แจ้งผู้บริโภคว่าจะยุติการให้บริการช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม ระบบ KU Band ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 นั้น วันนี้ (28 มิ.ย.) อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้เชิญผู้แทนบริษัท ซีทีเอชฯ มาให้ข้อมูลข้อเท็จจริง

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม(กสทช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  กล่าวภายหลังจากการเข้าชี้แจงของผู้แทนของบริษัทว่า  วันนี้ผู้แทนไม่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน  แต่สิ่งที่พบคือ บริษัทซีทีเอชฯ ยังไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติจาก กสท. ว่าจะยกเลิกการให้บริการในช่องสัญญาณจานดาวเทียมไทยคม ระบบ KU-Band รวมทั้งยังไม่ได้ส่งแผนเยียวยาผู้ใช้บริการที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาให้เช่นกัน    แต่กลับไปแจ้งผู้บริโภคทางช่องทางต่างๆ แล้ว ทั้งนี้จะมีผู้ใช้บริการที่เติมเงินไปแล้ว ได้รับผลกระทบที่ต้องได้รับเงินชดเชยค่าแพ็คเกจที่เหลือจำนวน   9,000 กว่าราย ส่วนลูกค้าทั้งหมดในระบบ KU-Band  บนดาวเทียมไทยคมจำนวน 40,000 กว่าราย

“วันนี้ดิฉันได้ให้ผู้แทนกลับไปหารือกับผู้บริหารว่าสามารถจะยืดเวลาการยุติการออกอากาศไปอีก 1-3  เดือน   ได้หรือไม่  เพราะยังไม่ได้ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ  กสท.ยังไม่เห็นแผนการเยียวยาผู้ใช้บริการ  ถ้ายังเดินหน้าเหมือนเดิม  ยุติภายใน 1 สิงหาคมนี้  ไม่มีทางที่จะดำเนินการได้ทัน  อยากให้ยุติการดำเนินการด้วยดีมากกว่าที่จะต้องทำให้เกิดความวุ่นวาย หรือผู้บริโภคไม่ประทับใจกับการให้บริการ   คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีมติให้สำนักงาน กสทช. ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อกฎหมายต่างๆ   เพื่อให้บริษัทฯ ทำตามกติกาให้ถูกต้อง ภายในวันจันทร์นี้” สุภิญญากล่าว

อย่างไรก็ตาม  ผู้แทนซีทีเอชให้ข้อมูลว่าผู้บริโภคที่มีกล่อง KU-Band  ในระบบดาวเทียมไทยคม ภายหลังจากวันที่ 1 สิงหาคมนี้  ยังสามารถรับชมโทรทัศน์ระบบภาคพื้นดิน หรือทีวีดิจิตอลได้ต่อไป.