เปิดความเห็น : สรุปผลการยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 2558, การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 20/2559 วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ตั้งข้อสังเกตและเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาสองวาระที่ ได้แก่ วาระ 3.3 สรุปผลการยื่นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี 2558 (กิจการภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล) และ วาระ 4.13 การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์

Download (20-59.pdf,PDF, Unknown)