ก่อนที่ทาง #CTH จะยุติการบริการต้องส่งแผนและมาตรการเยียวยาผู้สมาชิกให้ กสทช.ก่อน

21 มิ.ย. 59

A summary of meeting with Sec-Gen of Govt’s Consumers Protection Office to discuss measures & collaboration among state agencies to protect consumers after payTV, CTH announced to terminate its services via ThaiCom. NBTC will take an adminitrative order, while Govt’s Consumers Protection Office will help CTH’s customers to file a class action of legal cases in Civil Court if CTH failed to compensate fairly to its subscribers.

More to follow up.

เช้านี้ไปประชุมร่วมกับท่านเลขาธิการ สคบ. หารือเรื่องเตรียมรับมือ CTH ยุติบริการบนไทยคม กระทบผู้บริโภคนับหมื่น รวมตกค้างจากกล่อง GMMz อีก สรุปผลดังนี้ ต่างฝ่ายจะแบ่งกันทำหน้าที่แต่จะประสานงานกัน เช่น กสทช.บังคับทางปกครองกับทาง CTH ส่วน สคบ. ช่วยเจรจาเยียวยาหรือฟ้องศาลแพ่ง ถ้าผู้บริโภคร้องเรียนมาที่ กสทช.แล้วไม่พอใจมาตรการเยียวยาของ CTH ทาง กสทช.จะส่งเรื่องต่อให้ สคบ.ดำเนินการต่อ ท้ายสุดคือส่งฟ้องศาลแทนให้

สำนักงาน กสทช.เชิญทา CTH มาชี้แจง เขาตอบรับมาอังคารหน้า รอฟังคำชี้แจงและแนวทางการเยียวยา จากนั้นจะส่งเรื่องให้ กสท.ตัดสินเพื่อแก้ปัญหาก่อน1สิงหา เบื้องต้นจะให้สิทธิ์ชี้แจงและเจรจาเรื่องมาตรการเยียวยา ถ้าไม่ได้ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายทั้งปกครอง (กสทช.) และทางแพ่ง (สคบ.)

ส่วนมาตรการทางสังคม จะประสานงานกับทาง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ช่วยดำเนินการทวงถามสิทธิ์ และเรียกร้องมาตรการเยียวยาอีกทางด้วย เนื่องจากบริษัท CTH ยังไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่มีคนเสนอให้ดูความเชื่อมโยงของเจ้าของในกิจการอื่นๆที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาในขั้นถัดไป เพื่อให้ตรวจสอบทั้งในมิติธรรมาภิบาลของบริษัทที่ดำเนินกิจการที่กระทบประโยชน์สาธารณะและสิทธิ์ผู้บริโภคด้วย ก่อนที่ทาง #CTH จะยุติการบริการ ต้องส่งแผนและมาตรการเยียวยาผู้สมาชิกให้ กสทช.ก่อน ไม่ใช่นึกอยากจะหยุดก็หยุด อีกทั้งควรมีความชัดเจน

ระหว่างนี้ขอให้ผู้บริโภคเตรียมตรวจสอบสิทธิ์ของตนเอง หรือสอบถามข้อมูลจาก กสทช. หรือ สคบ. และติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ #CTH