กสท.เรียกประชุมนัดพิเศษเรื่องแนวปฏิบัติของวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในช่วง 30 วัน

19 ต.ค. 59
บ่ายวันนี้ประธาน กสท.เรียกประชุมนัดพิเศษ เรื่องแนวปฏิบัติของวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในช่วง 30 วัน เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นเพิ่มเติม กสท.มีมติเรียบร้อยแล้ว จะเชิญตัวแทนผู้ประกอบการโทรทัศน์ฯมาประชุมเพื่อชี้แจง และเผยแพร่แนวปฏิบัติให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักงาน กสทช.ระหว่างผู้ประกอบการโทรทัศน์ฯ และวิทยุกระจายเสียง ถ้ามีปัญหาไม่แน่ใจการออกอากาศใดๆ ช่วงต้นอาจมีความสับสน เข้าใจผิดของช่องโทรทัศน์ไปบ้าง แต่ได้มีการสื่อสารกันเป็นระยะ ทีวีทุกช่องก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างราบรื่น แนวทางที่ กสท.กำหนด ก็ได้ผ่านการหารือกับหน่วยงานภาครัฐและสื่อที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์เป็นลำดับไป ช่วงนี้ใน กสท.ก็ต้องทำงานกันเป็นเอกภาพมากขึ้น ด้วยภารกิจอันละเอียดอ่อน ประคับประคองการทำงานของสื่อวิทยุ โทรทัศน์และคนดู คนฟังให้ราบรื่น ยามที่บ้านเมืองมีความเปราะบาง อ่อนไหว สิ่งที่ทุกฝ่ายควรมีคือความละเอียดอ่อน(sensitivity) และความอดทนอดกลั้น(tolerance) เมตตาปราณีต่อกัน เมื่อคืนช่วงหลัง 4 ทุ่ม กดรีโมทดูรายการช่องต่างๆ มีช่องหนึ่งเสนอเรื่องบทเพลงพระราชนิพนธ์ วันนี้นั่งทำงานไปเปิดฟังไป ช่วยให้ใจร่มได้มาก

เพลงพระราชนิพนธ์ ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 37 ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2508

 

ฟังเพลง คลิ้ก!ที่ลิ้งค์ เพลงพระราชนิพนธ์-Still on my mind