เปิดเผยความเห็น กสท. : เรื่องการมอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ กสท.

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 32/55 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ก.ค. 55 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้สงวนความเห็นมติที่ประชุมวาระ 4.3 เรื่องการมอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ กสท. มีรายละเอียด ดังนี้

Download (Comment-NBC-32-55.pdf,PDF, Unknown)