เปิดเผยความเห็น กสท. : โครงสร้างและข้อกำหนดเพดานจำนวนช่องรายการสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทกิจการทางธุรกิจ

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 10/2556 วันจันทร์ที่ 11 มี.ค. 56  กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้มีความเห็นเพิ่มเติม ในวาระ 4.20 เรื่อง โครงสร้างและข้อกำหนดเพดานจำนวนช่องรายการสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทกิจการทางธุรกิจ ดังนี้

Download (Comment-NBC-10-56.pdf,PDF, Unknown)