พ.ศ.2556, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดเผยความเห็น กสท. : เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีช่องรายการ Gang cartoon เสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 31/2556 วันจันทร์ที่ 26 ส.ค. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยมติและความเห็นต่างในการประชุม การพิจารณาวาระ 4.8 เรื่อง พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีช่องรายการ Gang cartoon เสนอเนื้อหาไม่เหมาะสม รายละเอียด ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2016/08/Comment-NBC-31-56.pdf”]