พ.ศ.2556, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดเผยความเห็น กสท. : เรื่อง พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 32/2556 วันจันทร์ที่ 2 ก.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้เปิดเผยมติและความเห็นเพื่อบันทึกในการประชุม การพิจารณาวาระ 4.15 เรื่อง พิจารณาร่างแนวทางการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2016/08/Comment-NBC-32-56.pdf”]