เปิดเผยความเห็น กสทช. : (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2556 วันพุธที่ 13 พ.ย. 56 กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยมติและความเห็นเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม ในวาระ 5.13 เรื่อง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ภายหลังรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

Download (Comment-NBTC-11-56-5.13.pdf,PDF, Unknown)