เปิดคำสงวนวาระการพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 8 ช่องรายการ ที่ปรากฎเรื่องร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค


ในการประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสท. ได้ลงมติและสงวนความเห็นไว้ในการพิจารณา วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การพิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต จำนวน ๘ ช่องรายการ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภคแต่ยังไม่เป็นที่ยุติ จึงขอเปิดเผยมติและความเห็น ดังนี้

Download (12-2557.pdf,PDF, Unknown)