เปิดเผยความเห็น กสท. : ผลการประชุมทำความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการออกอากาศรายการโทรทัศน์

ในการประชุม กสท.ครั้งที่ 43/57 วันจันทร์ที่ 29 ก.ย. 57 วาระที่ 4.15 เรื่องผลการประชุมทำความเข้าใจกับผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับการออกอากาศรายการโทรทัศน์ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ส่งความเห็นเพิ่มเติมต่อวาระดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

Download (43-57.pdf,PDF, Unknown)