“ทีวีดิจิตอล ผู้บริโภคได้อะไร” ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร Powerpoint เปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล-สำนักงานกสทช

ดาวน์โหลดเอกสาร ทีวีดิจิตอลในโลกปัจจุบัน โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์

กำหนดการ

การสัมมนาเรื่อง “ทีวีดิจิตอล: ผู้บริโภคได้อะไร”

วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30-17.00 น.

ณ  อาคารหอประชุม ชั้น 2

สำนักงาน กสทช. ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

 

13:30 – 14:00 น.        – ลงทะเบียน

14:00 – 14:15 น.        – กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

14:15 – 14:45 น.        – ทีวีดิจิตอล คืออะไร และการดำเนินการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์

ภาคพื้นดินเป็นระบบดิจิตอล

โดย นายเอกนรินทร์ ยุพาพิน

กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิตอล สำนักงาน กสทช.

14.45 – 15:15 น.        – ทีวีดิจิตอลในโลกปัจจุบัน

โดย ดร.สิขเรศ ศิรากานต์

15.15 – 15:30 น.        – รับประทานอาหารว่าง

15.30 – 16:30 น.        – การเสวนา หัวข้อ “ประชาชนได้อะไรจากการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล”

โดย     -ประธานชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล

-ผู้แทนจากบริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด

-ผู้แทนจาก บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด

-ผู้แทนจาก บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

-ผู้แทนจาก บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

-ผู้แทนจาก สมาคมโฆษณาเเห่งประเทศไทย

-ผู้ดำเนินรายการ คุณกฤต  เจนพานิชการ

กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค

(ประเทศไทย) และ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3

16.30 – 17:00 น.        – ตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะ

- ปิดการสัมมนา

——————————–