ดาวน์โหลดข้อมูล! เตรียมพร้อมสถานทีวีแจ้งเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน

(31 ก.ค.57) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ พร้่อมด้วยสำนักงาน กสทช. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบการกิจการโทรทัศน์ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี 24 ช่อง ผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิตอล-MUX ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และกรมอุตุนิยมนิยมวิทยา ตามประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ ในเบื้องต้น ทางสถานีโทรทัศน์ยินดีให้ศูนย์เตือนภัยสามารถส่งข้อมูลและการแจ้งเหตุเตือนภัยมายังสถานีได้โดยตรง โดยจากนี้ กสทช.จะเป็นตัวกลางจัดการอบรมสร้างความเข้าใจรายละเอียดและขั้นตอนการเตือนภัยตามแนวทางศูนย์เตือนภัยพิบัติ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวข้อง

Download (-ภัยพิบัติ-31-ก.ค.57.pptx,PPTX, Unknown)

ประกาศ กสทช เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติ