พ.ศ.2557, เปิดเผยมติและความเห็นต่าง

เปิดความเห็น : ช่อง 3 ใช้สิทธิคัดค้านโต้แย้งคำสั่งทางปกครองของ สำนักงาน กสทช. ต่อเรื่องการออกอากาศรายการไทยแลนด์ ก็อททาเลนท์ ซีซั่น 3 ปี 2013

ช่อง 3 ใช้สิทธิคัดค้านโต้แย้งคำสั่งทางปกครองของ สำนักงาน กสทช. ต่อเรื่องการออกอากาศรายการไทยแลนด์ ก็อททาเลนท์ ซีซั่น 3 ปี 2013

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 28/57 วันที่ 30 มิถุนายน 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกสท.ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม ต่อวาระ 4.9 เรื่องร้องเรียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กรณีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 3 ใช้สิทธิคัดค้านโต้แย้งคำสั่งทางปกครองของ สำนักงาน กสทช. ต่อเรื่องการออกอากาศรายการไทยแลนด์ ก็อททาเลนท์ ซีซั่น 3 ปี 2013 รายละเอียด ดังนี้

[gview file=”http://www.supinya.com/wp-content/uploads/2014/11/สงวนกสท28-57.pdf”]