เปิดเผยความเห็น กสทช. : สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อโครงการ สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2557 วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม วาระ 5.1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อโครงการ สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน ระบบดิจิตอล รายละเอียดดังนี้

Download (2-57.pdf,PDF, Unknown)