เปิดเผยความเห็น กสท. : ร่างประกาศ กสทช. หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ และพิจารณาหนังสือตอบช่อง 3 แอนะล็อก

ในการประชุม กสท. ครั้งที่36/2557 วันจันทร์ที่ 1 ก.ย. 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้แจ้งที่ประชุมว่า ขอไม่รับรองวาระเพื่อทราบดังกล่าว พร้อมกันนี้ นางสาวสุภิญญา ได้เห็นต่างจากที่ประชุมบางวาระ ดังนี้
วาระ 4.1.1 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ฯ พ.ศ. …

วาระ 4.12 การพิจารณาหนังสือตอบบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด และหนังสือตอบฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการโทรทัศน์

รายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

Download (+36-57.pdf,PDF, Unknown)